MIĘDZYLESIE - Informacja o wykazie

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r., poz. 344) Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu, przy Placu Wolności 1, wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń wykazy:
- Nr 8/2023 z dnia 17 marca 2023 r. dot. lokalu mieszkalnego nr 6 położonego przy ul. Lipowej 25 w Międzylesiu, przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej,
- Nr 9/2023 z dnia 17 marca 2023 r. dot. lokalu mieszkalnego nr 8 położonego przy ul. Lipowej 25 w Międzylesiu, przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej,
- Nr 10/2023 z dnia 17 marca 2023 r. dot. lokalu mieszkalnego nr 2 położonego przy ul. Lipowej 25 w Międzylesiu, przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej,
 
Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni t.j. od dnia 17.03.2023 r. do dnia 07.04.2023 r. (włącznie).
 
Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie Tomasz Korczak
Sprawę prowadzi: Katarzyna Marcinek.