MIĘDZYLESIE - Informacja o wykazie

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r., poz. 344) Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu, przy Placu Wolności 1, wywieszony został na tablicy ogłoszeń wykaz:
- Nr 7/2023 z dnia 15 marca 2023 r. dot. działki nr 390/5, o pow. 0,0476 ha, obręb Międzylesie, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego.
 
Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni t.j. od dnia 15.03.2023 r. do dnia 05.04.2023 r. (włącznie).
 
Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie Tomasz Korczak
Sprawę prowadzi: Katarzyna Marcinek.