GMINA KŁODZKO - Informacja

Informacja Wójta Gmina Kłodzko
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Wójt Gminy Kłodzko informuje, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kłodzko przy ul. Okrzei 8a, w terminie od  15.03.2023 r. do dnia 05.04.2023 r. został wywieszony wykaz:
Wykaz nr 3/D/2023- nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy do użytkowania rolniczego położonych w Ołdrzychowicach i Wojciechowicach
Wykaz nr 4/D/2023 – nieruchomości gruntowej przeznaczonej do najmu pod pomieszczenie gospodarcze położone w Żelaźnie