Policjanci dopingują do poprawy bezpieczeństwa na drogach

POWIAT KŁODZKI (inf. wł.). O tym, że stan wielu dróg w dalszym ciągu pozostawia sporo do życzenia nie trzeba przekonywać ich użytkowników. Są odcinki, na których w licznych wyrwach idzie skręcić nogę albo urwać koło od pojazdu, są miejsca, gdzie piesi wprost ze sklepu wchodzą na ruchliwą ulicę nieodgrodzoną barierkami.

Zapytaliśmy rzecznika prasowego Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku o to, czy policjanci podczas swojej służby zwracają uwagę na takie zagrożenia i czy występują do zarządców dróg (ulic) z wnioskami o poprawę sytuacji poprzez wyeliminowanie ujawnionych niedomagań. Młodszy aspirant Tobiasz Fąfara odpowiedział nam, że: "podczas codziennej służby funkcjonariusze kontrolują stan dróg na terenie powiatu kłodzkiego pod kątem ich właściwego utrzymania jak również oznakowania. W związku z powyższym w przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości sporządzane są wystąpienia do zarządcy właściwej drogi. Na przełomie lat 2021 - 2023 sporządzono blisko 140 wniosków. Większość wniosków dotyczy natychmiastowego poprawienia nawierzchni lub uzupełnienie oznakowania, co zarządcy wykonują w szybkim terminie.

Wnioski i opinie wystosowane przez Komendę Powiatową Policji w Kłodzku są brane pod uwagę przez zarządców dróg i realizowane, gdzie wymienić możemy wprowadzone oznakowanie na drodze K-8 w miejscowości Szczytna (km 19,6) jak również przebudowę skrzyżowania z sygnalizacją świetlną w miejscowości Bystrzyca Kłodzka - skrzyżowanie drogi K-33 z drogą W-392.

Wydział Ruchu Drogowego KPP w Kłodzku kilkukrotnie występował również do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego o ulokowanie na terenie naszego powiatu fotoradarów w miejscach kluczowych dla poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym".
(bwb)