Partnerstwo transgraniczne w teorii i praktyce

ZŁOTY STOK (inf. wł.). Od czwartkowego rana pogórnicze miasteczko jest miejscem turystycznej eskapady przedstawicieli kilkunastu naszych gmin i czeskich miejscowości będących członkami Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis. Skorzystali z zaproszenia burmistrzyni Grażyny Orczyk, aby naocznie przekonać się, właśnie na tutejszych przykładach, co można zyskać dzięki projektom transgranicznym realizowanym w ramach partnerskiej współpracy.


Jak nam powiedziała Marta Krysiak z Urzędu Miasta i Gminy w Złotym Stoku - zanim przystąpiono do rozmów o zamierzonych przedsięwzięciach, m.in. w oparciu o fundusze unijne udostępninane za pośrednictwem Euroregionu Glacensis, czwartkowi goście Złotego Stoku z pogranicza polsko-czeskiego zwiedzili jego największe atrakcje. Przybyszom zaprezentowano kopalnię złota, miejską trasę turystyczną, zrewitalizowany kościół poewangelicki mający coraz większe znaczenie w życiu społecznym miasta i gminy.
 

Jest godny podkreślenia fakt, że w minionych latach, dzięki pieniądzom otrzymanym przez nasze jednostki samorządu terytorialnego i czeską administrację lokalną z obszaru Euroregionu Glacensis, wykonano wiele istotnych zadań infrastrukturalnych, ubogacających kulturę, oświatę czy sport.
(bwb)