OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIEURUCHOMOŚCI

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2023-03-07 13:35:52
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Andrzej Suszycki (tel. 74 640 07 43) ogłasza, że: dnia 24-03-2023r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku mającego siedzibę przy ul. Bohaterów Getta 15 w sali nr 128, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości (udział dłużnika w prawie własności wynosi 1/2)  położonej:
 
57-521 GORZANÓW, działka numer 982/3,
dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr KW 15465 [NKW: SW1K/00015465/4].
 
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość niezabudowana w Gorzanowie przy ul. Nadrzecznej. Działka gruntu nr 982/3 stanowi część terenu utwardzonego chodnikiem oraz utwardzonej drogi dojazdowej, w części terenu ogród porośnięty trawą i krzewami. Na gruncie znajduje się drewniany garaż, drewniane ogrodzenie z bramą wjazdową i furtką, metalowe ogrodzenie z siatką w ramach oraz utwardzenie. Działka graniczy z drogą publiczną bezpośrednio. Uzbrojenie dostępne na gruncie to sieć energetyczna. Dla przedmiotowej nieruchomości Gmina Bystrzyca Kłodzka nie posiada MPZP. Według Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka zatwierdzonego Uchwałą nr XLI/412/13 z dnia 28 lutego 2013r. działka znajduje się na terenie oznaczonym jako MRU - tereny wielofunkcyjne osiedleńcze o charakterze wiejskim (zabudowa mieszkaniowa, zagrodowa, usługowa).
 
Suma oszacowania wynosi 4 950,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 3712,50zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 495,00 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika:
Bank BNP Paribas S.A. 33 2030 0045 1110 0000 0196 0560
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
 
Komornik sądowy
Andrzej Suszycki
  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • DrIdzi_200x100_3

najnowsze artykuły

Mini_pt-slaskam2
Wtorek, 2023-03-21
List_mini_pt-deby1
Wtorek, 2023-03-21
List_mini_gmina-bardo
Wtorek, 2023-03-21
List_mini_pt-renowacja0
Wtorek, 2023-03-21
List_mini_osteobus
Wtorek, 2023-03-21
List_mini_pt-kulturalnik73e
Wtorek, 2023-03-21
List_mini_2u2a4828
Poniedziałek, 2023-03-20
List_mini_2u2a4818
Poniedziałek, 2023-03-20
List_mini_pt-darmowy
Poniedziałek, 2023-03-20
List_mini_stronie
Poniedziałek, 2023-03-20
polecamy