Młodzieżowi radni wciąż wypatrywani

STRONIE ŚLĄSKIE (inf. wł.). Dojrzewa pomysł utworzenia młodzieżowej rady miejskiej. Za jej powstaniem m.in. opowiada się burmistrz Dariusz Chromiec, który wskazuje na konieczność większego artykułowania oczekiwań, ale i propozycji płynących od młodego pokolenia mieszkańców.

Samorząd lokalny do tej pory oczekiwał na wyjście z inicjatywą powstania MRM-u np. ze strony środowiska szkolnego. - Już mijają cztery lata od rozmowy w tej kwestii i pozostajemy w punkcie wyjścia - podkreśla włodarz. - Nie powinniśmy dłużej czekać, tym bardziej że widzimy możliwość wyłonienia przedstawicieli innych niż szkolne środowisk, też skupiających młodzież. Jak tylko domkniemy sprawy organizacyjne, zabierzemy się za powołanie młodzieżowej rady miasta.

A my dodajmy, że tego rodzaju reprezentacje z powodzeniem działają w Ziębicach, Kłodzku, Międzylesiu i in. gminach. Ich członkowie aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym, rekreacyjnym czy sportowym, sami wychodzą z ciekawymi pomysłami.
(bwb)