Od państwa na remonty dróg lokalnych

ZIEMIA KŁODZKA / ZIEMIA ZĄBKOWICKA (inf. zewn.). Już są znane wyniki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z którego samorządy terytorialne otrzymają pieniądze na przebudowę lub remonty ciągów komunikacyjnych. Dla całego Dolnego Śląska przypadło około 140 mln zł, z tego ponad 76 mln zł dla pięciu powiatów (dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki) znajdujących się w obrębie sejmowego okręgu wyborczego w Wałbrzychu.


A oto zadania zgłoszone z obszaru powiatów kłodzkiego i ząbkowickiego, które zostaną wsparte z RFRD:

Powiat kłodzki - przebudowa drogi powiatowej nr 3245D na odcinku Łączna – Bierkowice - 1 750 195,50.

Powiat ząbkowicki - przebudowa drogi powiatowej nr 3158D od Braszowic do ronda w Brzeźnicy - etap I, od km 11+207 do km 12+027 - 1 010 304,50.

Powiat ząbkowicki - przebudowa drogi powiatowej nr 3177D w miejscowości Stolec - 1 619 857,00.

Gmina Bardo - przebudowa drogi na działce nr 241 i 248 w miejscowości Potworów - 606 188,50.

Gmina Bystrzyca Kłodzka - przebudowa ul. Kościelnej w Długopolu-Zdroju - 469 072,20.

Gmina Kłodzko - przebudowa drogi gminnej nr 118897D we wsi Krosnowice, odcinek do cmentarza - etap II - 895 307,50.

Gmina Kłodzko - remont odcinka drogi gminnej nr 118897D we wsi Krosnowice - II etap - 376 568,00.

Gmina miejska Kłodzko - odbudowa ulic Hołdu Pruskiego i Wolności - 4 012 392,42.

Gmina Kudowa-Zdrój - przebudowa ul. Słone i ul. Nad Potokiem - etap II - 2 869 501,60.

Gmina Lądek-Zdrój - przebudowa drogi gminnej nr 119797D - ul. Fabrycznej - 2 628 880,20.

Gmina Lewin Kłodzki - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dańczów - 345 690,50.

Gmina Międzylesie - przebudowa  drogi  gminnej  nr  119957D  w miejscowości Domaszków, ul. Górna       -         970 800,00.

Gmina Radków - remont drogi gminnej w Ścinawce Średniej, ul. 3 Maja oraz 11 Listopada - 625 000,00.

Gmina Stoszowice - budowa drogi w m. Przedborowa, dz. nr 1188/2, 1188/21 - 208 632,20.

Gmina Ziębice - przebudowa ulicy Różanej w Ziębicach - od ul. Cichej do ul. Sportowej - 1 107 669,50.

Gmina Złoty Stok - przebudowa ulicy Lelewela - 1 369 758,60.
Opr. (bwb)