Przyrzeczne mury do naprawy

LĄDEK-ZDRÓJ (inf. wł.). Pisaliśmy niedawno o sporym kłopocie kurotu, jakim są sypiące się mury nabrzeży Białej Lądeckiej. Wbrew zarzutom co niektórych mieszkańców o indolencję, samorząd miejski nie może powstrzymać tego zjawiska, bowiem gmina nie jest gospodarzem degradowanego terenu. Pozostaje on w jurysdykcji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, które jeszcze w poprzednim roku miało zabrać się za porządkowanie całego miejskiego odcinka rzeki.
 

Od połowy tego roku PGW WP zamierza zabrać się udrożnienie koryta Białej Lądeckiej

Dziś jest wiadomo, że PGW WP zamierza wejść do koryta Białej Lądeckiej w połowie tego roku. Zanim to uczyni, w drodze otwartego zebrania zamierza poinformować społeczność lokalną o zakresie i kalendarzu zaplanowanych robót. Wstępnie takie spotkanie wyznaczono na marzec br. Niebawem RZGW we Wrocławiu poda dokładniejszy jego termin i miejsce.
(bwb)