Czy podśnieżnickie zabytki znajdą wsparcie rządu

STRONIE ŚLĄSKIE (inf. wł.). Władze miejskie trwają przy pomyśle dotyczącym zorganizowania muzeum szkła na bazie nieruchomości odkupionej przez gminę od właściciela zlikwidowanej huty "Violetta". Poszły nawet w wizualizację tego miejsca; jedna z pracowni przygotowała propozycję jej zagospodarowania.


Ten obiekt ma być zaczątkiem muzeum szkła
 

W zabytkowym budynku urzędu burmistrza trzeba wymienić okna

W związku z tym, że premier ogłosił nabór wniosków od samorządów terytorialnych na ratowanie zabytków, a takim bez wątpienia jest pozostałość po hucie szkła kryształowego, Stronie Śląskie zabiega o centralne fundusze. Podobnie stara się o nie w przypadku dawnej rezydencji królewny Marianny Orańskiej, w którym dziś mieści się urząd miejski; tu niezbędna jest wymiana okien.
 

Pięknie odrestaurowana kaplica św. Onufrego wymaga odwodnienia

Ważną sprawą dla gminy jest odwodnienie uratowanej przed rozbiórką kaplicy św. Onufrego. Wspaniale odresturowany obiekt, sąsiadujący z potokiem Morawka, trzeba przed nim zabezpieczyć, aby nie ulegał zawilgoceniu i jak najdłużej służył nowożeńcom oraz koncertom. A w przypadku budynku dawnego dworca służącego od lat kulturze, edukacji i turystyce już niezbędna okazuje się świeża elewacja na jego murze pruskim.
 

NIegdyś dworzec, dziś ośrodek kultury już potrzebuje remontu elewacji

Jeśli dofinansowanie uzyska propozycja odnosząca się do ratowania zabytkowego parku w Bolesławowie, to stroński samorząd znajdzie w budżecie swój udział finansowy i jak najszybciej zechce przystąpić do niezbędnych prac konserwatorskich i remontowych oraz porządkujących małą architekturę.

O wsparcie pieniężne w ramach wspomnianego programu o charakterze prozabytkowym wystąpiły parafie znajdujące się na obszarze gminy.

(bwb)