Pod koniec roku ruszy budowa mieszkań SIM-u

GMINA KŁODZKO (inf. wł.). O 22 mieszkania ponadkomunalne, czyli przeznaczone dla rodzin o dochodach wyższych niż wynosi przelicznik podstawowy na jednego jej członka, wzbogaci się gmina. Budynek powstanie w Krosnowicach; na tę chwilę powstaje koncepcja architektoniczna.

Grupa mieszkańców gminy wiejskiej Kłodzko jest zainteresowana otrzymaniem kluczy do mieszkań czynszowych. Ze względu na wysokość swoich dochodów jednak nie kwalifikują się do przydziału lokali komunalnych ani socjalnych...

- Jak raz naprzeciw ich oczekiwaniom wychodzi inicjatywa społecznego budownictwa mieszkaniowego. Zakłada ona wznoszenie domów wielorodzinnych z lokalami dedykowanymi rodzinom, które opłacą ustalony czynsz i docelowo będą mogły stać się ich właścicielami - komunikuje wójt Zbigniew Tur. - Gmina Kłodzko w roku 2021 przystąpiła do spółki SIM Sudety w Kłodzku. Jej udziałowcami jest 17 gmin i Krajowy Zasób Nieruchomości. Środki na rozpoczęcie procesu realizacji budownictwa wielomieszkaniowego są pozyskiwane z budżetu, funduszu dopłat oraz kredytu od Banku Gospodarstwa Krajowego.

W Krosnowicach inwestycja SIM-owska powinna rozpocząć się fizycznie w czwartym kwartale tego roku. Zostanie wykonana na gruncie, który gmina wniosła aportem do "Sudetów".
(bwb)