Nekropolia ulegnie powiększeniu

POLANICA-ZDRÓJ (inf. wł.). Problemem uzdrowiskowego miasta jest brak równego miejsca, na którym można byłoby zlokalizować cmentarz. W rachubę nie wchodzi np. nieco płaski obszar znajdujący się w sąsiedztwie koryta rzeki Bystrzycy Dusznickiej ze względu na zdarzające się okresowo jej wystąpienia z brzegów.  

- Stąd zdecydowaliśmy o pewnych zmianach na dotychczas użytkowanej nekropolii. Nasi poprzednicy wybrali dla niej - nie da się ukryć - piękne miejsce, ale niekoniecznie dobre dla cmentarza, bo położone na stoku. To skonfigurowanie powoduje, że obszar jest trudno dostępny dla zajmujących się jego utrzymaniem, też wymaga większych nakładów - słyszymy od burmistrza Mateusza Jellina. - Niemniej jednak musimy powiększyć ten teren, bo jest taka potrzeba. Zdecydowaliśmy o wzniesieniu kolumbariów z uwagi na ograniczenia powierzchniowe i rosnącą liczbę takich pochówków. Przystąpimy do projektowania kaplicy przedpogrzebowej, która stanie na cmentarzu.

Gmina wyda pieniądze na przebudowę lub wykonanie alejek. Niestety, skarpa cały czas "pracuje" i co jakiś czas niezbędne okazuje się poprawianie tych ciągów komunikacyjnych.
(bwb)