POLANICA-ZDRÓJ - Ogłoszenie

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późniejszymi zmianami)
 
BURMISTRZ MIASTA POLANICA–ZDRÓJ
 
informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego nr 3 (tablica ogłoszeń, parter budynku) został wywieszony na okres 21 dni wykaz gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do: 
 
    1) oddania w dzierżawę, na czas nieoznaczony  działkę nr 75/7, obręb Centrum;
    2) oddania w dzierżawę, na czas nieoznaczony  działkę nr 79/3, obręb Centrum;
    3) oddania w dzierżawę, na czas nieoznaczony część działki nr 127/2, obręb Nowy Zdrój;
    4) oddania w dzierżawę, na czas nieoznaczony część działki nr 121/5, obręb Centrum;
    5) oddania w dzierżawę, na czas nieoznaczony część działki nr 282, obręb Centrum;
    6) oddania w dzierżawę, na czas nieoznaczony część działki nr 108, obręb Nowy Zdrój;
    7) oddania w dzierżawę, na czas nieoznaczony część działki nr 324, obręb Centrum;
    8) oddania w dzierżawę, na czas nieoznaczony część działki nr 256, obręb Stary Zdrój;
    9) oddania w dzierżawę, na czas nieoznaczony część działki nr 91/18, obręb Centrum;
    10) oddania w dzierżawę, na czas nieoznaczony część działki nr 121/11, obręb Centrum;
    11) oddania w dzierżawę, na czas nieoznaczony część działki nr 115/5, obręb Centrum;
    12) oddania w dzierżawę, na czas nieoznaczony działkę nr 404/3, obręb Stary Zdrój;
    13) oddania w dzierżawę, na czas nieoznaczony działkę nr 403/3, obręb Stary Zdrój;
    14) oddania w dzierżawę, na czas nieoznaczony część działki nr 33, obręb Stary Zdrój;
    15) oddania w dzierżawę, na czas nieoznaczony część działki nr 120, obręb Nowy Zdrój;
    16) oddania w dzierżawę, na czas nieoznaczony działkę nr 408/3, obręb Stary Zdrój;
    17) oddania w dzierżawę, na czas nieoznaczony część działki nr 245/3, obręb Stary Zdrój;
    18) oddania w dzierżawę, na czas oznaczony część działki nr 448/7, obręb Centrum.
 
Okres wywieszenia wykazu: 3/02/2023- 24/02/2023
 
Wykaz został zamieszczony na stronach internetowych: www.polanica.pl i www.bip.polanica.pl
 
 
Sporządziła: Lucyna Drożdż, Inspektor ds. Infrastruktury i Mienia Komunalnego