Cztery inwestycje z finałem do półrocza

GMINA KŁODZKO (inf. wł.). Do końca czerwca samorząd lokalny zaplanował wykonanie czterech zadań inwestycyjnych kontynuowanych z poprzedniego roku. Ich sfinalizowanie nie było możliwe z powodu przede wszystkim niesprzyjających warunków pogodowych.

Jak podkreśla wójt gminy Kłodzko Zbigniew Tur - trwa budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej w Boguszynie. Miejscowość -położona na pograniczu Gór Bardzkich i Kotliny Kłodzkiej - rozbudowuje się w zakresie mieszkalnictwa, stąd musi mieć stworzoną odpowiednią do potrzeb sferę komunalną. Dlatego w sąsiedztwie kompleksu zakonnego powstanie zbiornik z wodą pobieraną z sieci miejskiej Kłodzka i poprzez przepompownię będzie ona tłoczona do budynków.

W tym samym terminie mają zakończyć się termomodernizacje budynków przedszkolnych lub przedszkolno-żłobkowych w Bierkowicach, Ołdrzychowicach Kłodzkich i Szalejowie Dolnym. Tak więc wykona się zakres robót ujętych w drugim etapie przedsięwzięcia poprawiającego energoszczelność tych obiektów.
(bwb)