Przedszkole po przeobrażeniach

MIĘDZYLESIE (inf. wł.). Gdyby nie przeszkody natury zaopatrzeniowej, to jeszcze w ubiegłym roku udałoby się całkowicie zakończyć termomodernizację budynku Przedszkola Miejskiego. A tak formalnie nastąpiło to w tym miesiącu, bo uregulowano należność za windę, którą po raz pierwszy zainstalowano w tym obiekcie.

Do niełatwych zadań należała termomodernizacja międzyleskiego przedszkola. Z tej racji, że budynek jest zabytkiem, trzeba było skrupulatnie wykonać zalecenia urzędu sprawującego nadzór nad takimi budowlami. Rzemieślnicza Spółdzielnia Wielobranżowa z Bystrzycy Kłodzkiej termomodernizowała go od środka - zazwyczaj czyni się to na murach od zewnętrznej strony. Uzgodnienia z konserwatorem czyniono również przy montażu dźwigu osobowo-towarowego.

Tym samym mniej opału zużyje się zimą, a latem nie dadzą się we znaki upały. Do tego usprawnienie komunikacji między piętrami przekłada się na poprawę bezpieczeństwa.
(bwb)