Dzięki dotacjom ograniczą wyziewy spalin

STRONIE ŚLĄSKIE (inf. wł.). Na 750 tys. zł oszacowano wstępnie potrzeby w gminie, jeśli chodzi o najbliższe zamierzenia mieszkańców w zakresie wyhamowania emisji spalin i gazów. O taką też kwotę samorząd Stronia Śląskiego wystąpił do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, mając na uwadze paleniska kwalifikujące się do wygaszenia na rzecz odnawialnych źródeł energii, a znajdujące się w budynkach wielorodzinnych, bądź prace termomoderniacyjne tych ostatnich.

- Rzeczywiście podana kwota, na tle innych gmin, do dużych nie należy, ale wynika ona z tego, że przez trzy lata prowadziliśmy nasz lokalny program przeciwdziałania niskiej emisji. Wydatkowaliśmy na niego prawie 1 mln zł, dofinansowując gospodarstwom domowym czynione w nich zmiany - wyjaśnia burmistrz Dariusz Chromiec. - Aktualnie przygotowujemy regulamin, w którym określimy zasady udzielania dotacji zainteresowanym nimi osobom. Jeśli okaże się, że zapotrzebowanie na dotacje jest większe, to postaramy się wystąpić raz jeszcze do WFOŚiGW-u o kolejne pieniądze.
(bwb)