Lokalnym zabytkom jest potrzebne wsparcie

GMINA KŁODZKO (inf. wł.). Co prawda 3 mld zł na program dotyczący całego kraju to nie są duże pieniądze, niemniej samorząd lokalny zdecydował się zawalczyć o jakąś ich część. Chodzi o środki przewidziane przez rząd na ratowanie zabytków, których aktualny stan pozostawia wiele do życzenia.


Gmina ma już swoją wizję ołdrzychowickiego parku

- Gmina wiejska Kłodzko wskaże 10 zabytków, z których siedem wyłonimy w drodze naboru konkursowego już skierowanego do podmiotów zewnętrznych. Na naszym terenie mamy wiele obiektów z przeszłości, pozostających w rękach prywatnych bądź różnych instytucji czy firm, a wymagających większych lub mniejszych remontów bądź prac konserwatorskich - mówi wójt Zbigniew Tur. - Natomiast w odniesieniu do budowli wpisanych do rejestru zabytków, a pozostających na stanie gminy, zgłosimy trzy projekty. Chodzi o zabezpieczenie kompleksu pofabrycznego dawnego "Lecha" w Ołdrzychowicach Kłodzkich, gdzie do wykonania jest ogrom robót przekraczających możliwości finansowe gminy...

Drugi wniosek będzie dotyczył wykonania dokumentacji na zagospodarowanie obszaru zabytkowego parku podworskiego w Ołdrzychowicach Kłodzkich; w ubiegłym roku zaprezentowano bardzo interesującą koncepcję jego aranżacji z zachowaniem układu przestrzennego. Dla samorzadu gminy wiejskiej Kłodzko jest też bardzo ważne pozyskanie funduszy na położenie świeżej elewacji na budynkach służących przedszkolom w Bierkowicach, Ołdrzychowicach Kłodzkich i Szalejowie Dolnym.
(bwb)