Czy w Roztokach powstanie rondo

GMINA MIĘDZYLESIE (inf. wł.). Niczym bumerang powraca temat wybudowania ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 33 m.in. z drogą powiatową nr 3233. To bardzo niebezpieczne miejsce w Roztokach nie tylko ze względu na fatalny układ przecinających się ciągów komunikacyjnych ("krajówka" załamuje się tutaj pod kątem około 45 stopni), ale i ruchliwego sąsiedztwa; w pobliżu znajdują się kościół i boisko sportowe.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ma na uwadze zmianę organizacji ruchu w Roztokach, co już kiedyś sygnalizowała. Gmina jest jak najbardziej otwarta na tę koncepcję, czego dowodem jest wskazanie jej gruntów niezbędnych dla przeprowadzenia inwestycji. W międzyczasie pojawiła się zapowiedź wybudowania odcinka drogi szybkiego ruchu S8 z Kłodzka do Boboszowa, m.in. przez Roztoki, ale nie po dotychczasowym śladzie K33 w tej wsi. Czy zaważy to na zmianie podejścia do zapowiadanej przebudowy skrzyżowania, pokaże czas.

O tym, że ruch okrężny na przecięciach się dróg jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem od innych świadczy rondo w Domaszkowie, które pozostaje pierwszym z powstałych na ziemi kłodzkiej. Statystyki dowodzą, że zdecydowanie wstrzymało ilość wypadków oraz kolizji. Niedawno wykonane rondo w Goworowie, na drodze powiatowej, też zdyscyplinowało zmotoryzowanych.

- Takim miejsce - powiedzmy - szalonym dla kierowców jest zbieg dróg powiatowych prowadzących do: Roztok, Domaszkowa i Różanki w Długopolu Górnym. Na nim dochodzi do niebezpiecznych sytuacji, stąd i tam konieczne są zmiany. Sądzę, że gdy powiat kłodzki wyjdzie z propozycją, naszej gminy nie zabraknie przy tym ewentualnym przedsięwzięciu - deklaruje burmistrz Tomasz Korczak.    

Samorząd Międzylesia, w trosce o poprawę bezpieczeństwa na drogach, przygotowuje wniosek do ministerstwa o zainstalowanie mocniejszego oświetlenia ulicznego na jednym z przejść dla pieszych w ciągu DK nr 33. Analizuje też potrzebę zastosowania podobnych rozwiązań w przypadku niektórych dróg powiatowych na obszarze gminy.  
(bwb)