Woda z sieci lepszej jakości

BARDO (inf. wł.). Przez minione dni mieszkańcy i podmioty gospodarcze w gminie, korzystający z sieci wodociągowej, odczuwali pewien dyskomfort. Wynikał on z tego, że konieczne było jej oczyszczenie i udrożnienie. Spółka Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowej Rudzie, która zajmuje się obsługą magistrali, z odpowiednim wyprzedzeniem poinformowała o zaplanowanych robotach, a urząd burmistrza z komunikatem dotarł do wszystkich sołęctw i ich społeczności.

- Tam, gdzie była taka potrzeba ZWiK zapewnił wodę pitną do czerpania ze zbiorników mobilnych. Tym samym nie było kłopotu z zaopatrzeniem gospodarstw domowych - dowiadujemy się od burmistrza Krzysztofa Żegańskiego. - System zaopatrzenia powoli powraca do powszechnego użytku, bo ZWiK uporał się z wyzwaniem mającym na celu zminimalizowanie substancji lotnych.

Sieć Sudeckiego Systemu Wodociągowego na terenie gminy bardzkiej nie była gruntownie czyszczona od wielu lat. Teraz, po tych zabiegach posłuży przez dłuższy okres.
(bwb)