Biblioteka zaprasza poetów do konkursu

NOWA RUDA (inf. zewn.). Do połowy marca br. Miejska Biblioteka Publiczna przyjmuje prace w ramach IX Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego imienia Zygmunta Krukowskiego. To związany za swojego życia z Nową Rudą poeta i tłumacz poezji m.in. francuskiej, były pracownik miejscowej kopalni, który zmarł w roku 2013.

Jak komunikuje dyrektor MBP Sławomir Drogoś - każdy autor zainteresowany udziałem w konkursie na adres e-mailowy: dyrektor@biblioteka.nowaruda.pl powinien przesłać zestaw pięciu wierszy oznaczonych godłem. Należy podać: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu. Co ważne: będą honorowane tylko prace nadesłane w jednym pliku tekstowym, w formacie elektronicznym (.doc, .rtf, .txt, .odt, .pdf) Nadesłane utwory nie mogą być publikowane i nagradzane w innych konkursach. Jeden autor może wysłać jeden zestaw. W ogóle warto zapoznać się z regulaminem konkursu zamieszczonym na stronie internetowej MBP w Nowej Rudzie: www.biblioteka.nowaruda.pl .

Zwycięzca konkursu otrzyma w nagrodę 1500 zł, za drugie miejsce przewidziano 1 tys. zł, zaś za trzecie - 500 zł. O tym, komu przypadną laury, zdecyduje jury pracujące pod kierunkiem Karola Maliszewskiego. Organizator zastrzega, że może dojść do innego podziału łącznej puli przewidzianej na nagrody, które wręczy się w maju br.
Opr. (bwb)