Z odsieczą dla zabytków

POLANICA-ZDRÓJ (inf. wł.). Z tej racji, że miasto należy do młodych miejscowości nie ma w nim dużo obiektów historycznych wpisanych do rejestru zabytków. Figurują w nim: teatr zdrojowy, hala spacerowa, park Zdrojowy, kościół pw. Najświętszej Maryi Panny i kaplica św. Antoniego w Sokołówce. Niemniej gmina i instytucje sprawujące pieczę nad tymi dobrami przygotowują wnioski o wsparcie finansowe w ramach specjalnego rządowego programu, który ma ruszyć wiosną tego roku.

- W polanickim kościele Maryjnym jest niezbędne wyremontowanie organów, którym zaszkodził kornik, zaś wokół niego występuje problem ze schodami. Poza tym obserwujemy, że budowla pęka, bo skarpa, na której się znajduje, zaczęła nieco "wędrować". Stąd są niezbędne badania geologiczne i budowlane, określić zakres robót, aby przeciwdziałać ewentualnemu dalszemu zagrożeniu - mówi burmistrz Mateusz Jellin.

Gruntownego remontu wymaga wspomniana kaplica w górnej części miasta, którą opiekują się sercanie. Niezbędna okazuje się wymiana: dachu, instalacji elektrycznej, stolarki drzwiowej i okiennej. W rachubę wchodzi podniesienie estetyki tej budowli.

- Gmina Polanica-Zdrój złoży wniosek dotyczący kapliczki, która co prawda nie jest w rejestrze zabytków, ale figuruje w gminnej ewidencji, a także na niektóre zadania renowacyjne niezbędne do przeprowadzenia w parku Zdrojowym - komunikuje włodarz miasta.
(bwb)