Robią drogi z solidną podbudową

BYSTRZYCA KŁODZKA (inf. wł.). W listopadzie tego roku ma zakończyć się przebudowa gminnego odcinka ulicy Strażackiej. W granicach Bystrzycy Kłodzkiej to bardzo ważny ciąg komunikacyjny, który łączy osiedle Szkolne ze starówką. Tym razem zdecydowano o gruntownej modernizacji, która objęła wymianę podziemnych instalacji wodnych i ściekowych, wyprofilowanie jezdni, chodników i miejsc postojowych. Słowem inwestycja ma wystarczyć na wiele najbliższych lat.

Z tym przedsięwzięciem, dofinansowanym z "Polskiego Ładu", wiąże się przebudowa ulicy Kasztanowej oraz budowa drogi dojazdowej do obszaru strefy inwestycyjnej w Bystrzycy Kłodzkiej. Wykonawcą jest konsorcjum złożone z firm Jatax z Kłodzka i Przedsiębiorstwo Wodno-Melioracyjne z Ząbkowic Śląskich.
(bwb)