Dobiegł końca maraton absolutoryjny

ZIEMIA KŁODZKA (inf. wł.). Ostatni dzień czerwca dla kolejnych włodarzy gmin okazał się bardzo sympatyczny - uzyskali od swoich rad absolutoria. Tak było m.in. w przypadku burmistrzyń Złotego Stoku i Kudsowy-Zdroju oraz burmistrza Kłodzka.


W Złotym Stoku Grażyna Orczyk poprowadziła radnych przez sołectwa i miasto, bardzo szczegółowo przedstawiając raport z ubiegłorocznych dokonań gminy na rzecz wspólnoty mieszkańców. Nie było takiej dziedziny życia, w której nie zaznaczyłby się odczuwalny albo widoczny postęp. Okazuje się, że w tak niedużej gminie inwestycja goni inwestycję, remonty ważnych miejsc publicznych stały się czymś powszednim, a rozwiązywanie bolączek np. komunalnych nie trwa w nieskończoność. Urząd burmistrza oraz jednostki prowadzone przez gminę doskonale sobie radzą z pisaniem projektów, co skutkuje uzyskiwaniem dla ich działalności tak niezbędnych funduszy. Były słowa podziękowania dla wszystkich osób, które swoją aktywnością zawodową czy społeczną spotęgowały ubiegłoroczne dokonania. O tyle to ważne, bo przecież był to kolejny rok pandemiczny obwarowany wieloma ograniczeniami, którym w wielu miejscach postawiono tamę.
 

Radni z gminy złotostockiej jednomyślnie wyrazili uznanie dla poczynań burmistrzyni Grażyny Orczyk, udzielając jej absolutorium. Z gratulacjami pospieszyła m.in. przewodnicząca RM Elżbieta Ruszkowska, nie zabrakło ich od innynch osób zgromadzonych w sali spotkań jednostki OSP.
 

Podczas sesji w Złotym Stoku za długoletnią pracę na stanowisku skarbniczki gminy podziękowano Irenie Biskupskiej. Burmistrzyni Grażyna Orczyk przypomniała, że lokalna szefowa od gminnych finansów nabyła uprawnienia emerytalne jakiś czas temu, ale zdecydowała się wesprzeć samorząd przez kolejny okres, który właśnie dobiegł końca. Teraz gospodarką finansową w gminie będzie zarządzać Monika Król - dotychczasowa zastępczyni skarbniczki.


A do niektórych spraw poruszonych w trakcie obrad złotostockich radnych jeszcze powrócimy w naszej gazecie.

W Kudowie-Zdroju, również jak w Złotym Stoku, w sesji uczestniczyło dwanaścioro radnych i wszyscy jednomyślnie pozytywnie skwitowali pracę w roku 2021 burmistrzyni Anety Potocznej. Największy kurort na ziemi kłodzkiej, liczący ponad 9,5 tys. mieszkańców, nie zatrzymuje się w pomnażaniu swojego bogactwa. Owszem, są miejsca, gdzie nie udało się zrealizować zamierzeń tak, jak pierwotnie do nich się odnoszono, ale czynniki zewnętrzne miał na to największy wpływ.

Także w Kłodzku niespodzianki nie było. - W sesji uczestniczyło 20 radnych i jednogłośnie udzielili absolutorium burmistrzowi Michałowi Piszce - dowiedzieliśmy się od przewodniczącej rady miejskiej Elżbiety Żytyńskiej. - To nie był łatwy rok, szczególnie na polu inwestycyjnym w zdecydowanej mierze uzależnionym od środków zewnętrznych. Mimo trudności z ich pozyskaniem Kłodfzko nie stanęło w rozwoju.

Również w innych gminach ziemi kłodzkiej, w których ostatni dzień czerwca upłynął pod znakiem sesji absolutoryjnych ich włodarze otrzymali absolutoria.
(bwb)