Muzyczny koncert orkiestry pograniczników

KŁODZKO (inf. wł.). Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią w piątkowe późne popołudnie w mieście pod twierdzą wystąpiła Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej. Tym muzycznym spotkaniem z publicznością rozpoczęła w ogóle cykl koncertowania w różnych miejscach kraju z okazji 30-lecia powstania SG. W Kłodzku jej występ był możliwy, dzięki zaangażowaniu się włodarzy gminy wiejskiej Kłodzko, Kłodzka, Polanicy-Zdroju i powiatu kłodzkiego.

Na Skwer Kultury przy moście św. Jana swoje kroki skierowała spora grupa melomanów z całego subregionu kłodzko-ząbkowickiego. Widzieliśmy osoby z Ziębic, Jugowa, Kudowy-Zdroju, Żelazna i in. miejscowości, posłankę Monikę Wielichowską, przewodniczącego Rady Powiatu Kłodzkiego Zbigniewa Łopusiewicza i in.

Orkiestra z Nowego Sącza zadedykowała swoim słuchaczom utwory charakterystyczne dla formacji, której jest muzycznym ambasadorem.
(bwb)