OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2020-11-27 13:38:36
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Andrzej Suszycki (tel. 74 640 07 43) ogłasza, że: dnia 18-12-2020r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku mającego siedzibę przy ul. Bohaterów Getta 15 w sali nr 212, odbędzie się druga licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku 
  
położonego:
57-300 Kłodzko, ul. Czeska 37/2,
dla którego Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr KW 80646 [NKW: SW1K/00080646/3].
 
Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny pod adresem Kłodzko, ul. Czeska 37/2, składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. Według ustaleń podczas oględzin brak jest osobnego WC. Powierzchnia użytkowa wynosi  50,66 m2. Lokal położony jest na pierwszym piętrze w budynku mieszkalnym czterokondygnacyjnym podpiwniczonym. Jest to budynek położony w centralnej strefie miasta. Dostępność komunikacyjna jest dobra. 
Uwagi:
W czasie oględzin stwierdzono, że nieruchomość będąca przedmiotem licytacji składa się z dwóch połączonych lokali mieszkalnych o następujących księgach wieczystych:
SW1K/00080646/3 (Kłodzko, ul. Czeska 37/2) - licytacja 18.12.2020r., godz. 10:00, sala 212, SR Kłodzko
SW1K/00062485/4 (Kłodzko, ul. Czeska 37/3) - licytacja 16.02.2021r., godz. 11:00, sala 128, SR Kłodzko
Ściana dzieląca dwa lokale została wyburzona i w jednej łazience został urządzony pokój pełniący funkcję garderoby, kuchnie obu lokali zostały połączone w jedną.  
Wartość lokalu mieszkalnego nr 2 została pomniejszona przez rzeczoznawcę majątkowego o koszty, które muszą być poniesione przez nabywcę na:
wybudowanie ściany działowej między lokalami
urządzenie łazienki, montaż urządzeń. 
 
Suma oszacowania wynosi 117 700,00 zł zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi   78 466,67zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 11 770,00zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika: 
Bank BNP Paribas S.A. 33 2030 0045 1110 0000 0196 0560
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
 
Komornik sądowy
Andrzej Suszycki
  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • DrIdzi_200x100_3

najnowsze artykuły

Mini_pt-bcz1
Wtorek, 2021-01-26
List_mini_pt-srodowisko0
Wtorek, 2021-01-26
List_mini_stronie
Wtorek, 2021-01-26
List_mini_pt-osemka1
Wtorek, 2021-01-26
List_mini_pt-smieci0
Wtorek, 2021-01-26
List_mini_pt-codziennosc
Wtorek, 2021-01-26
List_mini_pt-pegeer0
Wtorek, 2021-01-26
List_mini_pt-wosp
Wtorek, 2021-01-26
List_mini_pt-branza
Poniedziałek, 2021-01-25
List_mini_pt-skatepark2
Poniedziałek, 2021-01-25
polecamy
 

 

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz