STRONIE ŚLĄSKIE - Ogłoszenie

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2020-10-27 12:56:22
Burmistrz Stronia Śląskiego podaje do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:Powyższe nieruchomości przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.
 
Wykaz  nieruchomości  został  podany  do  publicznej  wiadomości  poprzez wywieszenie  na  tablicy  ogłoszeń  w  Urzędzie  Miejskim  w  Stroniu   Śląskim przy ul. Kościuszki 55 na okres 21 dni i ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej w na stronie www.bip.stronie.dolnyslask.pl.    
    
Ustala się termin złożenia wniosków do dnia 2 grudnia 2020 roku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu  nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i  2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2020 r. , poz. 65 ze zmianami).
 
Burmistrz Stronia Śląskiego
Dariusz Chromiec
  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • DrIdzi_200x100_3

najnowsze artykuły

Mini_pt-czyste1
Czwartek, 2020-12-03
List_mini_radkow
Czwartek, 2020-12-03
List_mini_miedzylesie
Czwartek, 2020-12-03
List_mini_pca
Czwartek, 2020-12-03
List_mini_pt-uregulowanie0
Czwartek, 2020-12-03
List_mini_mini-kudowa
Czwartek, 2020-12-03
List_mini_pt-lozka3
Czwartek, 2020-12-03
List_mini_pt-patronka0
Czwartek, 2020-12-03
List_mini_pt-kolej.zima
Czwartek, 2020-12-03
List_mini_pt-gololedz0
Czwartek, 2020-12-03
polecamy
 

 

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz