GMINA KŁODZKO - Wyciąg z ogłoszenia Wójta Gminy Kłodzko

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2020-10-16 08:00:02
Wyciąg z ogłoszenia Wójta Gminy Kłodzko o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki położonej w Gołogłowach

234/1 /AM-1/ o pow. 1,48  ha  - cena wywoławcza 47.950,-zł
 
W przetargu mogą uczestniczyć  rolnicy indywidualni, spełniający warunki określone ustawą  o kształtowaniu ustroju rolnego.
 
Przetarg odbędą się w dniu 17 listopada 2020 roku o godz.  10 00  w  Urzędzie  Gminy  w  Kłodzku, ul. Okrzei 8a.
Warunkiem  przystąpienia do przetargu jest  wpłacenie wadium  w  wysokości  10%  ceny  wywoławczej, tj. 4.800 zł.  na  konto  Urzędu  Gminy Kłodzko, nr  konta  38952300010000226420000013  Bank  Spółdzielczy  Kłodzko   oraz złożenie  dokumentów potwierdzających spełnienie w/w warunków.  Dokumenty należy złożyć  w sekretariacie Urzędu w zamkniętej kopercie z napisem „I  przetarg ograniczony na sprzedaż działki nr 234/1 w Gołogłowach”  najpóźniej  do  dnia 12 listopada 2020 roku
 
Pełna treść ogłoszeń dostępna na tablicach ogłoszeń we wsi   Gołogłowy, w Urzędzie Gminy Kłodzko, ul. Okrzei 8A  oraz  została opublikowana na stronie internetowej Gminy Kłodzko i w Bip Gminy Kłodzko.
  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • DrIdzi_200x100_3

najnowsze artykuły

Mini_pt-probys
Środa, 2020-10-28
List_mini_pt-recytator0
Środa, 2020-10-28
List_mini_pt-pof
Środa, 2020-10-28
List_mini_pt-kontrola0
Środa, 2020-10-28
List_mini_gmina-bardo
Środa, 2020-10-28
List_mini_pt-bezdomne
Środa, 2020-10-28
List_mini_pt-kociol0
Środa, 2020-10-28
List_mini_stronie
Środa, 2020-10-28
List_mini_pt-obiektyw0
Wtorek, 2020-10-27
List_mini_pt-fotowoltaika0
Wtorek, 2020-10-27
polecamy
 

 

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz