OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIEURUCHOMOŚCI

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2020-10-13 12:25:15
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIEURUCHOMOŚCI
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Andrzej Suszycki (tel. 74 640 07 43) ogłasza, że: dnia 23-10-2020r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku mającego siedzibę przy ul. Bohaterów Getta 15 w sali nr  129, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej:
57-300 Kłodzko, Młynów, nr działki: 9,
dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr KW 70353 [NKW: SW1K/00070353/9].
 
Przediotem licytacji jest działka nr 9 położona w miejscowści Młynów, 57-300 Kłodzko (KW nr SW1K/00070353/9) o powierzchni 1,0700 ha. Działka stanowi teren porośnięty samosiejkami drzew bez wartości użytkowej. Grunt od kilku lat nie jest użytkowany do celów produkcji rolnej. Znajduje się w otoczeniu lasów oraz gruntów rolnych. Działka graniczy bezpośrednio z drogą publiczną. Dojazd do działki drogą gruntową. Użytki stanowią łąki trwałe (ŁIV o pow. 0,0300ha) oraz grunty orne (RIVa o pow. 1,0400ha). Według studium uwarunkowań oraz kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodzko zatwierdzonego uchwałą RG nr 227/2001 z dnia 7 marca 2001r., działka geodezyjna nr 9 znajduje się w terenie oznaczonym jako tereny rolnictwa ekologicznego. 
 
Suma oszacowania wynosi 26 108,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  19 581,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 2 610,80najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika
Bank BNP Paribas S.A. 
33 2030 0045 1110 0000 0196 0560
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
 
Komornik sądowy
Andrzej Suszycki
 
  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • DrIdzi_200x100_3

najnowsze artykuły

Mini_pt-obiektyw0
Wtorek, 2020-10-27
List_mini_pt-fotowoltaika0
Wtorek, 2020-10-27
List_mini_pt-jan0
Wtorek, 2020-10-27
List_mini_pt-ladek0
Wtorek, 2020-10-27
List_mini_2u2a2019
Wtorek, 2020-10-27
List_mini_pt-smieci
Wtorek, 2020-10-27
List_mini_pt-obrona1
Wtorek, 2020-10-27
List_mini_stronie
Wtorek, 2020-10-27
List_mini_stronie
Wtorek, 2020-10-27
List_mini_stronie
Wtorek, 2020-10-27
polecamy
 

 

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz