OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIEURUCHOMOŚCI

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2020-03-13 14:38:34
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIEURUCHOMOŚCI
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Andrzej Suszycki (tel. 74 640 07 43) ogłasza, że: dnia 03-04-2020 r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku mającego siedzibę przy ul. Bohaterów Getta 15 w sali nr 129, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego:
57-540 Lądek Zdrój, ul. Konopnickiej 2/7,
dla którego Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr KW 55333 [NKW: SW1K/00055333/2].
 
Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny położony w Lądku-Zdrój, przy ul. Marii Konopnickiej 2/7. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 37,90 m2. Lokal składa się z jednego pokoju, kuchni, łazienki z w.c i obudowanej werandy. Usytuowany jest w budynku wielorodzinnym na poziomie I piętra. Ogrzewanie centralne dla całego budynku z gazowym kotłem c.o. zlokalizowanym w piwnicy budynku. 
Z własnością lokalu łączy się udział 1286/10000 w nieruchomości wspólnej, która stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali objętych księga wieczystą SW1K/00048713/8. 
Stosownie do art. 1000 § 3 kpc pozostaje w mocy ujawnione w dziale III księgi wieczystej prawo dożywotniej i odpłatnej służebności mieszkania, składającego się z jednego pokoju z używalnością kuchni, łazienki w przedmiotowym lokalu mieszkalnym. 
 
Suma oszacowania wynosi 25 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 19 125,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 2 550,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetag na rachunek bankowy komornika:
 Bank BNP Paribas S.A. 33 2030 0045 1110 0000 0196 0560
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
 
 
Komornik sądowy
Andrzej Suszycki
  • Studio27
  • Hover-dkl
  • Kotlina-dkl
  • Ms-auto
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24

najnowsze artykuły

Mini_pt-lewin
Piątek, 2020-04-03
List_mini_pt-opsbardo
Piątek, 2020-04-03
List_mini_pt-prosto2
Piątek, 2020-04-03
List_mini_pt-zagrozenie
Piątek, 2020-04-03
List_mini_pt-patrole
Piątek, 2020-04-03
List_mini_gmina-klodzko
Piątek, 2020-04-03
List_mini_pt-uzdrowisko
Czwartek, 2020-04-02
List_mini_pt-babki
Czwartek, 2020-04-02
List_mini_pt-maseczki
Czwartek, 2020-04-02
List_mini_pt-apele
Czwartek, 2020-04-02
polecamy
  
ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz