OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2020-01-04 16:19:44
OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Andrzej Suszycki (tel. 74 640 07 43) ogłasza, że: dnia 24-01-2020r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku mającego siedzibę przy ul. Bohaterów Getta 15 w sali nr  129, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości
położonej:
57-340 Duszniki Zdrój, ul. Wojska Polskiego 25/1B,
dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr KW 52673 [NKW: SW1K/00052673/6].
 
Z własnościa lokalu niemieszkalnego łączy się udział 604/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali objęty księgą wieczystą nr SW1K/00045439/2.
Suma oszacowania wynosi 5 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 4 125,00 zł.

Przedmiot licytacji:
Lokal niemieszkalny - garaż o powierzchni użytkowej 31,50 m2 objęty księgą wieczystą nr SW1K/00052673/6 w toku szacowania uległ katastrofie budowlanej, zniszczeniu. W związku z powyższym teren uporządkowano, rozplantowano, gruz został wywieziony. Obecnie lokal niemieszkalny (garaż) nie istnieje. W związku z powyższym przedmiotem licytacji jest udział (604/10000) w prawie użytkowania wieczystego gruntu objętego księgą wieczysta KW nr SW1K/00045439/2 związany z przedmiotowym lokalem niemieszkalnym (garażem). Przeznaczenie działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - tereny usług uzdrowiskowych, strefa A ochrony uzdrowiskowej. 
 
Suma oszacowania wynosi 5 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 4 125,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 550,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika:

 Bank BNP Paribas S.A. 
33 20300045 1110 0000 0196 0560

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
 
Komornik sądowy
Andrzej Suszycki
  • Studio27
  • Hover-dkl
  • Kotlina-dkl
  • Ms-auto
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24

najnowsze artykuły

Mini_pt-nowor00
Wtorek, 2020-01-21
List_mini_pt-oferta0
Wtorek, 2020-01-21
List_mini_pt-czytelnia0
Wtorek, 2020-01-21
List_mini_pt-rogate0
Wtorek, 2020-01-21
List_mini_mini-mini-bca
Wtorek, 2020-01-21
List_mini_mini-mini-bca
Wtorek, 2020-01-21
List_mini_pt-boom0
Poniedziałek, 2020-01-20
List_mini_pt-kubar0
Poniedziałek, 2020-01-20
List_mini_pt-zusik3
Poniedziałek, 2020-01-20
List_mini_pt-makolno1
Poniedziałek, 2020-01-20
polecamy
 

 
ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz