BYSTRZYCA KŁODZKA - Informacja

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2019-03-01 15:39:16
Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej informuje, że na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Biuletyny Informacji Publicznej UMiG podano do publicznej wiadomości wykaz nr 9/2019 z dnia 26.02.2019 r. w sprawie zbycia w formie przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka lub do osób posiadających grunty na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka, nieruchomości położonej w obrębie Szczawina, jednostka ewidencyjna Bystrzyca Kłodzka – obszar wiejski, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr: 63/1 o całkowitej pow. 0,1127 ha, nr księgi wieczystej: Kłodzko nr SW1K/00053654/4.
Wykaz będzie podany do publicznej wiadomości w miejscu jak wyżej przez okres 21 dni, tj. do dnia 19.03.2019r.
 
  • Studio27
  • Hover-dkl
  • Kotlina-dkl
  • Ms-auto
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24

najnowsze artykuły

Mini_pt-ludwik0
Piątek, 2019-12-13
List_mini_pt-narkotyki0
Piątek, 2019-12-13
List_mini_pt-ciech0
Czwartek, 2019-12-12
List_mini_pt-konsult0
Czwartek, 2019-12-12
List_mini_pt-scinawka1
Czwartek, 2019-12-12
List_mini_mini-mini-bca
Czwartek, 2019-12-12
List_mini_pt-bolt0
Czwartek, 2019-12-12
List_mini_pt-grunwald0
Czwartek, 2019-12-12
List_mini_pt-podroze
Czwartek, 2019-12-12
List_mini_pt-wiedza0
Czwartek, 2019-12-12
polecamy
 
 
ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz