BYSTRZYCA KŁODZKA - Informacja

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2019-03-01 15:39:16
Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej informuje, że na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Biuletyny Informacji Publicznej UMiG podano do publicznej wiadomości wykaz nr 9/2019 z dnia 26.02.2019 r. w sprawie zbycia w formie przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka lub do osób posiadających grunty na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka, nieruchomości położonej w obrębie Szczawina, jednostka ewidencyjna Bystrzyca Kłodzka – obszar wiejski, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr: 63/1 o całkowitej pow. 0,1127 ha, nr księgi wieczystej: Kłodzko nr SW1K/00053654/4.
Wykaz będzie podany do publicznej wiadomości w miejscu jak wyżej przez okres 21 dni, tj. do dnia 19.03.2019r.
 
  • Studio27
  • Hover-dkl
  • Kotlina-dkl
  • DKL_Luk
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Ms-auto

najnowsze artykuły

Mini_pt-corso0
Poniedziałek, 2019-03-18
List_mini_pt-pegaz0
Poniedziałek, 2019-03-18
List_mini_pt-wiosna0
Poniedziałek, 2019-03-18
List_mini_pt-geoterm
Poniedziałek, 2019-03-18
List_mini_00
Poniedziałek, 2019-03-18
List_mini_pt-zlodziej
Poniedziałek, 2019-03-18
List_mini_pt-staw0
Niedziela, 2019-03-17
List_mini_pt-brzeg0
Niedziela, 2019-03-17
List_mini_pt-stacjakm0
Niedziela, 2019-03-17
List_mini_pt-centrum0
Sobota, 2019-03-16
polecamyZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz