Nabór na stanowisko pracy: księgowa

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2018-08-01 15:14:13
 Szczytna, dnia 01.08.2018 r.

 
Nadleśniczy Nadleśnictwa Zdroje
 ogłasza nabór na stanowisko pracy: księgowa
NP.1101.13.2018

 
1.    Niezbędne wymagania:
- wykształcenie wyższe,
- obywatelstwo polskie,
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- niekaralność sądowa za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- predyspozycje osobiste, tj.: sumienność, rzetelność, dokładność, uczciwość, umiejętność pracy w zespole,

2. Dodatkowe atuty:
- wykształcenie wyższe kierunkowe: księgowość
- ukończone studia podyplomowe, kursy i szkolenia z zakresu księgowości
- doświadczenie zawodowe w obszarze związanym z praktycznym stosowaniem księgowania dokumentów, analizy i zgodności zapisów na kontach,
- doświadczenie zawodowe na stanowisku administracyjno-biurowym,
- umiejętność obsługi komputera, w szczególności programów biurowych,

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- kompleksowa realizacja zadań związanych z księgowością w zakresie podatku VAT tj. księgowanie dokumentów zewnętrznych, prowadzenie rejestrów VAT dotyczących zakupu i sprzedaży, sporządzanie deklaracji VAT, rozliczenie podatku VAT z budżetem, finansowe rozliczanie projektów unijnych
- wsparcie pracy działu księgowości

4. Warunki pracy:
Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony – zastępstwo pracownika, tj. na 17 miesięcy. Możliwość zatrudnienia po okresie zastępstwa zostanie omówiona podczas rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.          
Wymiar etatu: pełny etat
Miejsce pracy: siedziba Nadleśnictwa Zdroje
Charakter pracy: praca biurowa

5. Wymagane dokumenty:
- życiorys (CV) z dokładnym opisem dotychczasowych doświadczeń zawodowych,
- list motywacyjny,
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie zawodowe, posiadane uprawnienia oraz dodatkowe kwalifikacje przydatne na stanowisku,
- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz dot. niekaralności sądowej za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- pisemna zgoda kandydata o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Nadleśnictwo Zdroje w celu i zakresie niezbędnym do rekrutacji”

Wymagane dokumenty należy składać do dnia 17.08.2018 r. do godz. 14.30 do siedziby Nadleśnictwa Zdroje – ul. Krótka 5, 57-330 Szczytna (Sekretariat - pok. nr 10) – lub drogą elektroniczną na adres: zdroje@wroclaw.lasy.gov.pl Oferty niekompletne lub złożone po terminie (liczy się data wpływu do siedziby Nadleśnictwa) nie będą rozpatrywane.
 
Osoby wybrane przez komisję rekrutacyjną zostaną powiadomione o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie, pisemnie lub drogą elektroniczną.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Zdroje może unieważnić rekrutację na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

 
                                                                                                          NADLEŚNICZY
 Nadleśnictwa Zdroje
 Przemysław Zwaduch
  • Studio27
  • Hover-dkl
  • Kotlina-dkl
  • Ms-auto
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24

najnowsze artykuły

Mini_pt-stolowe0
Niedziela, 2019-08-18
List_mini_pt-wywieszka0
Niedziela, 2019-08-18
List_mini_pt-tauron4
Niedziela, 2019-08-18
List_mini_pt-wlokniarz1
Sobota, 2019-08-17
List_mini_pt0-nesca2
Sobota, 2019-08-17
List_mini_pt-zniwa0
Piątek, 2019-08-16
List_mini_pt-dozynki0.op
Piątek, 2019-08-16
List_mini_pt-przejazd1
Piątek, 2019-08-16
List_mini_pt-parlament
Piątek, 2019-08-16
List_mini_pt-rocznicowe0
Piątek, 2019-08-16
polecamy

 

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz