Strażackie Oscary po raz drugi

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2017-12-05 18:00:52
Ostatnia aktualizacja dnia: 2018-06-13 14:15:10
KRAJ. Wystartowała II edycja ogólnopolskiego konkursu "Floriany 2018". Jest on adresowany do Ochotniczych Straży Pożarnych. O jego celach przypomina Nina Mirgos-Kilanowska - rzecznik prasowy Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

"Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz redakcja miesięcznika "Strażak" informują, że ruszyła II edycja ogólnopolskiego konkursu na: "Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów "Floriany 2018". Ochotnicze Straże Pożarne poza działalnością typowo ratowniczą podejmują mnóstwo społecznych inicjatyw niemal we wszystkich dziedzinach życia swoich lokalnych społeczności.

Celem Konkursu jest inspirowanie, prezentowanie oraz nagradzanie działań OSP na rzecz: szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia mieszkańców w naszych małych ojczyznach, integracji i przeciwdziałania wykluczeniu, wspierania rozwoju i aktywizacji lokalnych środowisk. Podczas konkursu nagradzane są projekty w dwóch grupach – realizowane przez Ochotnicze Straże Pożarne samodzielnie oraz wspólnie z partnerami (samorządami, organizacjami pozarządowymi, lokalnymi instytucjami, pracodawcami oraz innymi podmiotami). Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 28 lutego 2018 roku! Spośród nadesłanych inicjatyw kapituła konkursowa wskaże nominowanych do nagrody "Floriana" (strażackiego Oscara), a podczas gali wręczenia statuetek ogłosi zwycięzców.

Z dumą informujemy, że w tegorocznej edycji "Florianów" do grona członków kapituły konkursowej dołączył prezes Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jurek Owsiak. Nadesłane projekty oceniać będą wybitni przedstawiciele dziedzin i środowisk nawiązujących do poszczególnych kategorii konkursowych. Wśród członków kapituły są m.in. Waldemar Pawlak – prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz Czesław Lang – wybitny kolarz torowy i szosowy, wicemistrz olimpijski, dwukrotny medalista szosowych mistrzostw świata i organizator Tour de Pologne.

Dwanaście kategorii konkursowych odzwierciedla szerokie spektrum społecznej działalności Ochotniczych Straży Pożarnych – od poprawy bezpieczeństwa lokalnej społeczności, kultywowania tradycji, rozwoju turystyki, ochrony środowiska, edukacji po aktywizowanie seniorów czy dbanie o estetykę przestrzeni publicznej. Utworzona została również kategoria specjalna: "Ratujemy i Uczymy Ratować" skierowana do strażaków-ochotników, która jest częścią programu edukacyjnego o tej samej nazwie realizowanego przez Fundację WOŚP i Związek OSP RP jako partnera. Szczegóły dotyczące przystąpienia do programu edukacyjnego "Ratujemy i Uczymy Ratować" oraz stosowne formularze znajdują się na stronach internetowych: www.zosprp.pl i www.wosp.org.pl. Jednostki OSP najaktywniej działające w ramach programu RUR zostaną nagrodzone przez Jurka Owsiaka i Fundację WOŚP podczas gali wręczenia "Florianów".
 

W pierwszej edycji "Florianów" wpłynęło 375 projektów ze wszystkich województw. Spośród nich kapituła konkursu nominowała do nagrody "Floriany 2017" w poszczególnych kategoriach aż 57 inicjatyw i wyłoniła spośród nich zwycięzców. Do publicznej wiadomości podana została jedynie lista nominowanych. Zwycięzców utrzymywano w najgłębszej tajemnicy aż do momentu wręczenia statuetek 4 maja - w dniu św. Floriana, patrona strażaków. Podczas gali finałowej kapituła konkursu przyznała 21 statuetek. Zdobywcami "Florianów 2017" zostało 19 Ochotniczych Straży Pożarnych, dwie statuetki ex aequo wręczono w kategorii "Najbardziej zaangażowany społecznie pracodawca", do której kandydatów zgłaszają OSP. Są to pracodawcy i przedsiębiorcy, którzy angażują się społecznie i wspierają inicjatywy realizowane przez strażaków.

W pierwszej gali finałowej "Florianów" udział wzięli wszyscy nominowani – OSP i partnerzy zrealizowanych projektów, przedstawiciele firm, wojewódzkich władz samorządowych, krajowych struktur Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkowie kapituły. Emocje zarówno na scenie jak i widowni były ogromne. Te same emocje czekają nas podczas II edycji konkursu!

"Strażacy-ochotnicy niosą pomoc, ratują ludzi, zwierzęta i dobytek, narażając przy tym swoje zdrowie a nierzadko życie. Nieustannie się szkolą i ćwiczą. Ale znakomita część ich aktywności to także rozmaite działania społeczne, które sprawiają, że życie w małych miejscowościach jest bezpieczniejsze i po prostu ciekawsze. Wszyscy przyzwyczailiśmy się do tego, bo tak było zawsze. Jednak w dzisiejszym świecie nie są to wcale postawy oczywiste. To wymaga poświęcenia swojego wolnego czasu dla innych, konsekwencji, organizacji, rozumienia potrzeb innych ludzi. Co więcej, strażacy-ochotnicy to ludzie skromni, którzy rzadko chwalą się swoimi dokonaniami. Chcemy promować i nagradzać projekty realizowane przez OSP i lokalne środowiska oraz zachęcać innych do współdziałania z ochotniczymi strażami i jednoczenia się wokół wspólnego celu, który przynosi pożyteczne społecznie efekty. Chcemy, by konkurs "Floriany" rozwijał się i łączył środowiska" – mówiła Dorota Pardecka, redaktor naczelna "Strażaka" podczas pierwszej edycji konkursu.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie przez Ochotniczą Straż Pożarną lub zespół projektowy formularza zgłoszeniowego i opisu zrealizowanego projektu zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie www.floriany.pl. Kolejnym krokiem jest przesłanie dokumentacji konkursowej w terminie do końca lutego 2018 r. na adres: Miesięcznik "Strażak", ul. Oboźna 1, 00-340 Warszawa z dopiskiem: "Floriany".
Wszelkie szczegóły, bieżące informacje, regulamin konkursu oraz stosowne formularze do pobrania znajdują się na stronie www.floriany.pl w zakładce KONKURS.
(abc)


Komentarze:
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
  • Studio27
  • Hover-dkl
  • Kotlina-dkl
  • 18741178_1693390047637392_1853228814_n
  • DKL_Luk
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Ms-auto

najnowsze artykuły

Mini_pt-batumi0
Poniedziałek, 2018-11-19
List_mini_pt-sesjab
Poniedziałek, 2018-11-19
List_mini_pt-marszalkowo
Poniedziałek, 2018-11-19
List_mini_pt-angelina0
Niedziela, 2018-11-18
List_mini_pt-wyrywkowa0
Niedziela, 2018-11-18
List_mini_pt-klodzki0
Niedziela, 2018-11-18
List_mini_pt-schronisko0
Sobota, 2018-11-17
List_mini_pt-norma0
Sobota, 2018-11-17
List_mini_pt-prad3
Sobota, 2018-11-17
List_mini_pt-spolecznie0
Piątek, 2018-11-16
polecamyZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz