Budowa parkingu odsunie się w czasie?

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2017-11-23 17:25:43
Ostatnia aktualizacja dnia: 2018-06-13 14:15:10
KŁODZKO. Jeżeli wojewoda dolnośląski, jako organ nadzoru prawnego, przyjmie sprzeciw kłodzkiego prokuratora rejonowego, to budowa parkingu samochodowego oraz autobusowego na tyłach twierdzy przesunie się w czasie. Inwestycja, której nie chcą nie tylko okoliczni mieszkańcy, jest zadaniem gminy miejskiej.

Do Prokuratury Rejonowej w Kłodzku wpłynęła skarga od mieszkańców osiedla Nowy Świat w tym mieście. Dotyczyła ich wątpliwości odnośnie wydanego pozwolenia na budowę i zatwierdzenia dokumentu przez starostę kłodzkiego. - Przeanalizowaliśmy dokumentację, oceniając postępowanie administracyjne. Cechowało się ono pewnymi nieprawidłowościami, naruszeniem obowiązujących przepisów z zakresu prawa budowlanego i ustawy Prawo ochrony środowiska - informuje prokurator rejonowy Jan Sałacki.

Starosta kłodzki 27 sierpnia 2016 r. zatwierdził projekt budowlany obiektu i wydał pozytywną decyzję o budowie, mimo że był on obarczony rażącym naruszeniem przepisów. Zatwierdzony projekt okazał się niezgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej budowy parkingu dla autobusów i samochodów osobowych w bloku C4/KS z materiałów innych niż naturalne. W trakcie procedowania zaniechano zbadania zgodności projektu budowlanego - w części obejmującej budowę parkingu - z wymogami ochrony środowiska. Projekt - poza branżą energetyczną - nie zawierał pełnej informacji o oddziaływaniu tego obiektu na otoczenie. Ponadto dokonano dowolnej, a nie swobodnej (obiektywnej) oceny postępowania dowodowego. Jakby tego było mało - nie wezwano inwestora do usunięcia braków dokumentacyjnych, co w ostatecznym efekcie procedowanie uczyniłoby zgodnym z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
 


Chyba za bardzo pospieszono się z postawieniem tablic informacyjnych o inwestycji

Prokurator rejonowy w Kłodzku, podejmując sprzeciw zarzucił też inwestorowi zaniechanie wypowiedzenia się co do stosunków wodnych, ukształtowania terenu, zasobów zieleni, uwarunkowań glebowych. Na ustosunkowanie się do stanowiska organu prokuratorskiego wojewoda ma 30 dni. Już wiadomo, że co najmniej o tyle odsunie się w czasie budowa parkingu na tyłach twierdzy. Ale może to być o wiele dłuższy okres, bowiem starosta kłodzki postanowieniem z 8 listopada br. wznowił postępowanie administracyjne w przedmiocie zatwierdzenia pozwolenia na budowę wydanego 27 sierpnia 2016 r. Pośrednio potwierdza więc, że procedowanie cechowało się uchybieniami.

- Pismem z 14 listopada br. jako prokurator rejonowy zgłosiłem udział w tym postępowaniu. Równocześnie zawnioskowałem o jego zawieszenie do czasu rozstrzygnięcia mojego sprzeciwu przez wojewodę dolnośląskiego - komunikuje J. Sałacki. - Wniosłem też o stwierdzenie nieważności decyzji wydanej z naruszeniem prawa.

W miniony poniedziałek, 21 listopada br., starosta kłodzki powiadomił Prokuraturę Rejonową w Kłodzku o tym, że zawieszono postępowanie administracyjne dotyczące pozwolenia na budowę parkingu przy ul. Nowy Świat w Kłodzku do czasu rozpatrzenia sprzeciwu prokuratorskiego przez wojewodę dolnośląskiego. W przypadku utożsamienia się organu nadzoru ze stanowiskiem prokuratora rejonowego może dojść do sytuacji, że całe procedowanie, dotyczące wydania i zatwierdzenia rzeczonego pozwolenia, w ogóle ruszy od nowa. A to oznaczałoby o wiele większy poślizg w rozpoczęciu inwestycji. Winowajcą w tym przypadku na pewno nie będzie prokurator.
(bwb)

Tagi

Komentarze:
Aparatm/m*.lamp.klodzko.pl
Piątek, 2017-12-01 21:34
Zima
Co jak co ale chodniki są bardzo śliskie,wypadało by chociaż posypać piaskiem,chyba że i to jest za trudne dla Piszki
Aparatpieszy*.lamp.klodzko.pl
Piątek, 2017-12-01 20:33
chodnik
przynajmniej chodniki są zadbane, jak widać na zdjęciu
Aparat.*.146.102.236.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
Piątek, 2017-12-01 18:46
.
Gdyby burmistrz Piszko choć trochę pomyślał, planowany parking ulokował by przy zbiegu ul. Noworudzkiej z ul. Nowy Świat , czyli NA TYŁACH TWIERDZY i BEZPOŚREDNIO W ZASIĘGU STARÓWKI i odpadł by argument przeciwników jego budowy , że powstaje na terenie PARKU i POD OKNAMI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH. Ale niestety Piszkę i to przerosło,a pan Motyka za frajer chce się za pieniądze Kłodzka wypromować, organizując referendum. Motyka do jeszcze większy nieudacznik, który chciałby na miejsce innego nieudacznika wskoczyć !!!
Aparatsutasz*.klodzko.vectranet.pl
Piątek, 2017-12-01 11:04
do . vel Tronaj avel Marty
Najlepszym burmistrzem Klodzka będziesz Ty, masz wiedze na każdy temat, wiesz co i jak zrobić by w Klodzku było lepiej.
NA BURMISTRZA TYLKO TY!!!!!!!!
Aparat.*.146.128.84.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
Piątek, 2017-12-01 08:13
do to-ja
Nie rób sobie JAJ z Kłodzka i jego mieszkańców. Wystarczą
STRACONE 4 lata. Kłodzko to nie poligon doświadczalny dla tych, którzy chcą być burmistrzem, a RATUSZ to nie szkoła dla uczniów SPECJALNEJ TROSKI.
AparatArkadiusz*.walbrzych.dialog.net.pl
Piątek, 2017-12-01 08:11
A pomyśleliście, że przyłączanie kolejnych miejscowości, to dodatkowe wydatki z kieszeni wszystkich mieszkańców na wodociągi, kanalizację, oświetlenie, drogi i chodniki, i wiele, wiele innych... Kłodzko się starzeje jak wiele innych podobnych miast. Młodzi wyjeżdżają za pracą. Tutaj GE czy Motyka nikomu nie da po 4 tys. brutto wynagrodzenia.
Aparatto-ja*.ssp.dialog.net.pl
Czwartek, 2017-11-30 22:54
z Motyką na parking
Wojenka o parking to po prostu gierka polityczna. Zbliżają się wybory i trzeba niewygodnych wyeliminować. Burmistrz się nie podoba, bo uczciwie wykonuje swoje obowiązki? Jeden z radnych w pseudowywiadzie dla pseudogazetki stwierdził, że obecnie panujący jest za młody i musi się jeszcze uczyć. No i racja, facet ma duże szanse, aby nabyć doświadczenia i przez długie lata sprawować funkcję burmistrza. tego mu z całego serca życzę.
Aparat.*.146.33.1.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
Czwartek, 2017-11-30 09:04
do TO
Gdyby iść Twoim tokiem myślenia ,to włączenie USTRONIA w 1890 roku w granice miasta Kłodzka nie powinno również nastąpić. Kłodzko miało by się ograniczyć do starych granic. Takie myślenie to niedorozwój. Już w przeszłości o tym wiedzieli.
Aparat.*.146.33.1.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
Czwartek, 2017-11-30 08:39
do TO
Kiedy czytasz i piszesz to nie PIJ , wtedy wszystko zrozumiesz. Alkohol szkodzi.
AparatTrojan hipokryto*.190.237.2
Środa, 2017-11-29 20:59
to
minister Patryk Jaki(PiS) czynił starania o włączenie kilku miejscowości do Opola o co było wielkie halo jak i z twojej strony w innym temacie, ale cieszy, że to popierasz :)
Dodaj komentarz
  • Studio27
  • Hover-dkl
  • Kotlina-dkl
  • 18741178_1693390047637392_1853228814_n
  • DKL_Luk
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Ms-auto

najnowsze artykuły

Mini_pt-angelina0
Niedziela, 2018-11-18
List_mini_pt-wyrywkowa0
Niedziela, 2018-11-18
List_mini_pt-klodzki0
Niedziela, 2018-11-18
List_mini_pt-schronisko0
Sobota, 2018-11-17
List_mini_pt-norma0
Sobota, 2018-11-17
List_mini_pt-prad3
Sobota, 2018-11-17
List_mini_pt-spolecznie0
Piątek, 2018-11-16
List_mini_pt-spiewana
Czwartek, 2018-11-15
List_mini_pt-ostrog0
Czwartek, 2018-11-15
List_mini_pt-skwer1
Czwartek, 2018-11-15
polecamyZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz