Mieszkańcy nie chcą parkingu na miejscu parku

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2017-09-20 06:16:52
Ostatnia aktualizacja dnia: 2017-10-10 09:54:25

KŁODZKO. Napisali, gdzie tylko możliwe, m.in. do senatora Aleksandra Szweda, oczekując pomocy. Mieszkańcy osiedla Nowy Świat nie chcą parkingu w miejsce parku. Oto ich list przesłany do redakcji:

Szanowni Państwo,

Zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc w zakresie wstrzymania i wycofania realizacji projektu Urzędu Miasta Kłodzka pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu i zatłoczenia wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w zabytkowym centrum miasta część I; Budowa parkingu dla autobusów i samochodów osobowych wraz z przebudową drogi dojazdowej do Twierdzy Kłodzkiej”. Projekt ten ładnie brzmiący, dotyczy jednak przede wszystkim budowy parkingu dla autokarów i samochodów osobowych na terenie obecnego najładniejszego parku miasta Kłodzka, znajdującego się na terenie zabytkowym Kłodzka, tuż przy Twierdzy Kłodzkiej, od strony północnej. Realizacja tego projektu ma polegać na wycięciu znacznej części drzewostanu oraz wybudowaniu na tym terenie parkingu oraz drogi dojazdowej. W naszej ocenie realizacja tego projektu nie tylko nie spełni swoich założeń, ale również w znacznej mierze przyczyni się do zwiększenia zanieczyszczenia powietrza, naruszy strukturę zabytkową terenu, jak i nie poprawi bezpieczeństwa ruchu drogowego w zabytkowym centrum miasta. Niestety nie możemy rzeczowo odnieść się do przesłanek leżących u podstaw tego projektu, gdyż wcześniej nie wiedzieliśmy, że został on podjęty i wdrożony do realizacji. Pomimo że jesteśmy osobami zainteresowanymi, gdyż nasze domy są położone w bezpośrednim sąsiedztwie terenu, na którym ma dojść do jego realizacji, nikt z nami projektu i założeń nie konsultował. Dowiedzieliśmy się o nim niedawno, gdy w parku, który ma być wycięty, zostały umieszczone tablice informujące o planowanych pracach. Nie wiemy zatem, jakie akty prawne zostały wydane i stanowią podstawę realizacji projektu, czy był on konsultowany z konserwatorem zabytków, czy zostały przeprowadzone symulacje poprawy stanu powietrza lub też gospodarki wodnej.

Nawet, jeżeli formalnie, wszystkie konieczne decyzje i pozwolenia zostały uzyskane przez Urząd Miasta w Kłodzku, to w naszej ocenie, projekt ten nie spełni swoich wymogów.

Już z samego założenia, projekt, który ma na celu ograniczyć emisję zanieczyszczeń powietrza poprzez wycięcie drzew – jest z samego założenia błędny. Park, którego drzewostan ma zostać wycięty, można uznać za „płuca miasta”. To między innymi on oczyszcza powietrze, którym oddychamy – nie tylko my, którzy mieszkamy w sąsiedztwie parku, ale również mieszkańcy całego miasta i wszystkie osoby, które przebywają w zabytkowym centrum Kłodzka. Bez tego parku biorewitalizacja powietrza na pewno nie nastąpi w takim tempie, jak z istniejącym drzwostanem. Z drugiej strony, budowa parkingu dla autobusów w bezpośrednim sąsiedztwie naszych domów znacznie pogorszy jakość powietrza naszego terenu zamieszkania. Tak duża ilość szkodliwych substancji znajdujących się w spalinach, które będą emitowane w naszym bezpośrednim sąsiedztwie, zdecydowanie pogorszy jakość powietrza oraz zwiększy hałas naszym osiedlu. Obawiamy się również, że z uwagi na ukształtowanie terenu, zabetonowanie znacznej części terenów zielonych położonych powyżej naszego osiedla , spowoduje znacznie częstsze zalewanie naszych posesji, w tym piwnic i garaży, przez nadmiar wody deszczowej, której studzienki kanalizacyjne nie są w stanie przyjąć przy obfitym deszczu. Pochyłe ukształtowanie terenu już wcześniej powodowało, że woda, która opadała na teren ulic i chodników, nie będąc przyjmowana przez studzienki kanalizacyjne, zalewała nasze ogrody, piwnice oraz garaże. Takie zagrożenie istnieje przede wszystkim dla posesji położonych przy ulicach Klonowej i Akacjowej. W przypadku zabetonowania kolejnego terenu o znacznej powierzchni, który jest położony powyżej naszych domostw, zwiększy istniejące już teraz zagrożenie zalania, niezależnie od rodzaju materiałów użytych do budowy parkingu.

Chcielibyśmy również zaznaczyć, że park ten, rosnący co najmniej od wielu dekad, stworzył swoisty ekosystem, który zostanie zniszczony po wybudowaniu parkingu. Teren parku jest siedliskiem wielu zwierząt, w tym objętych ochroną np. z ptaków: dzięcioły, jerzyki, kawki, kukułki, puszczyki, sowy, sójki, wróble, żołny; z gadów: zaskrońce i padalce; ze ssaków: jeże, krety, łasice i wiewiórki. Prócz gatunków chronionych na terenie parku mają swoje lęgowiska i siedliska liczne ptaki tj. modraszki, kowaliki, gile i zięby. Wybudowanie parkingu, który nie tylko spowoduje wycięcie części drzew, ale również zwiększy ilość hałasu oraz pogorszy stan powietrza, zniszczy istniejący w nim ekosystem oraz mieszkające w nim zwierzęta.
 

Nie wiemy, z jakich powodów Burmistrz miasta Kłodzka postanowił zniszczyć przylegający do Twierdzy park, w celu wybudowania parkingu dla autobusów i samochodów osobowych obejmującego kilkadziesiąt stanowisk parkingowych, zamiast wykorzystać istniejące już na terenie miasta parkingi, które nie są w pełni wykorzystywane i stoją puste. Blisko zabytkowego centrum miasta znajdują się też nieużytki (np. przy ul. Nadrzecznej, Śląskiej), które bez szkody dla ekosystemu i mieszkańców mogłyby zostać przeznaczone na parkingi miejskie. Tereny te znajdują się w bliskiej odległości od zabytkowej części miasta, w tym Twierdzy i z całą pewnością spełniłyby założenia planu dotyczące ograniczenia emisji spalin, hałasu i poprawę bezpieczeństwa drogowego. Chcemy zaznaczyć, iż park, na terenie którego ma zostać wybudowany parking, znajduje się w znacznej odległości od zabytkowego centrum Kłodzka, wynoszącej ponad kilometr. Ta odległość z pewnością odstręczy wielu turystów poruszającymi się samochodami osobowymi, od skorzystania parkingu i stanie się on parkingiem dla autobusów, które po wjechaniu do centrum miasta i wysadzeniu pasażerów, przyjadą na planowany parking i na nim będą oczekiwać na zakończenie zwiedzania przez swoich turystów. Takie miejsca parkingowe dla autokarów, można stworzyć na obrzeżach miasta lub też wykorzystać istniejące już parkingi lub place, bez konieczności niszczenia parku. Chcemy ponadto zaznaczyć, że część mieszkańców została wprowadzona w błąd przez urzędujące władze samorządowe, albowiem według wstępnych i pierwotnych informacji od tych władz pochodzących, w miejscu rzeczonego parkingu miał uprzednio powstać plac zabaw dla dzieci. Tym większe rozczarowanie mieszkańców miasta, albowiem obecnie o placu zabaw nie ma mowy, natomiast ma powstać parking.

Chcemy dodatkowo podkreślić, że park który ma zostać zniszczony na potrzeby parkingu, stanowi od dziesięcioleci ozdobę naszego miasta i wraz z Twierdzą stanowi kulturowe dziedzictwo całego narodu, albowiem jest to park historyczny. W parku tym odbywają się inscenizacje Bitwy o Twierdzę, nawiązujące do czasów napoleońskich. Rzeczony park stanowi centrum rekreacyjne i wypoczynkowe mieszkańców całego miast, którzy przychodzą tutaj odpoczywać, urządzają pikniki rodzinne na trawie pod drzewami, uprawiają jogging, nordic walking, grają w frisbee, uprawiają jogę, jeżdżą na rowerach, stanowią miejsce gier i zabaw dzieci. Wybudowanie parkingu pozbawi mieszkańców miasta tej możliwości i jedynego terenu zielonego, gdzie takie formy aktywizacji fizycznej mogą przejawiać.

Pod naszym Protestem zebraliśmy w ciągu tygodnia 1000 podpisów osób, mieszkańców i gości miasta, które podobnie jak my sprzeciwiają się budowie parkingu w parku. Protest ten skierowaliśmy do Burmistrza i Rady Miasta, który pozostaje na razie bez odzewu

Bardzo prosimy o pomoc

W imieniu Społecznego Komitetu Protestacyjnego
Anna Dudarz

Tagi

Komentarze:
AparatKarwowski*.centertel.pl
Piątek, 2017-09-22 19:20
Drzewa które wycięto na Owczej Górze leżą tam częściowo do dziś. Ogromne okazy które rosły w środku lasu, z dala od murów. Cześć poniemieckiej promenady z końca XIX w. Żadne samosiejki. Zainteresowanych zapraszam na wspólny spacer. Tak jak bijących larum na dewastację parku na Noworudzkiej. Ten park jest od lat zdewastowany i zapomniany, daleko mu do sielskiej wizji jego sąsiadów.
Aparat.*.146.109.159.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
Piątek, 2017-09-22 09:58
do "myślący"
Mury w miejscach gdzie rosną na nich drzewa, po wycięciu i tak wymagają rozebrania , oczyszczenia z korzeni i odtworzenia na nowo. Im szybciej wycinka nastąpi , tym mniejsze spustoszenia zrobią korzenie rozsadzające konstrukcję obiektu !!!
Aparat.*.146.109.159.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
Piątek, 2017-09-22 09:49
do "myślący" inaczej
Nie zaklinaj rzeczywistości. Nie tylko widziałem zdjęcia, ale widziałem to w realu. Widać , że sam się zapętliłeś z tymi "zdjęciami" i głupimi tłumaczeniami. Na zdjęciach zaznaczyliście kółeczkami , nawet wycięte drzewa na zabytkowych murach FORTU na Owczej Górze !!!. Nie pogrążaj jeszcze bardziej BURMISTRZA Piszki!!!
Aparatmyślący*.play-internet.pl
Piątek, 2017-09-22 08:45
anonim bredzi
O jakich "samosiejkach" na Owczej Górze piszesz? Widziałeś gdzie i co cieli? Widziałeś jak wycinane drzewa niszczyły mury? Widziałeś dokumentację i zdjęcia? Z Twojej wypowiedzi wynika, że nie wiesz o czym piszesz.Jak wielu zadymiarzy i krzykaczy kłodzkich. Dokształć się.
Aparat.*.146.109.159.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
Piątek, 2017-09-22 07:36
do "myślący" na własny użytek
Zerwałeś się z choinki ?. Porównujesz wycinkę drzew SAMOSIEJEK, które ROZSADZAJĄ mury FORTU na Owczej Górze z tym ???. Na Forcie wycinka jest bezwzględnie konieczna, a Piszko swoje działania sprowadził do WYWOŻENIA ŚMIECI z MAŁEJ TWIERDZY.
Aparatmyślący*.play-internet.pl
Czwartek, 2017-09-21 21:40
Szpytma w obronie drzew
Co dziś robił Szpytma i jego przy..pas Urbanowski na sesji? Bronili drzew? Przecież nikt nie chce wycinać starych drzew na Nowym Świecie . A czemu Szpytma nie bronił wycinki drzew na Owczej Górze ? Gdy ciął je nomen omen Szyszka bez o. Jak tak miłuje drzewa to do puszczy niech się wynosi . KŁODZKU JUŻ MU PODZIĘKOWAŁO.
AparatEdmund*.146.42.242.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
Czwartek, 2017-09-21 19:24
Jaką wycinka
Ktoś chyba celowo wprowadził mieszkańców w błąd by siać ferment. Widziałem plany i nie ma mowy o żadnej wycince. Pełen profesjonalizm. A nie jak masakra starych drzew na Owczej Górze za panów Szprytmy I Urbanoskiego
Aparat13*.net.wi-lan.net.pl
Czwartek, 2017-09-21 14:23
mpzp
I dlatego należy go zmienić. Bo tym razem jest ,,zamówienie,, ale społeczne(jeżeli wiesz finansisto co mam na myśli). Ponadto średnio sobie wyobrażam parking wśród wielkich konarów drzew w trakcie np. letniej burzy, a o innych sytuacjach atmosferycznych nie wspominam.

ps.myślenie racjonalne to podstawa
AparatFinansista*.klodzko.vectranet.pl
Czwartek, 2017-09-21 08:46
do "13"
Plan zagospodarowania jest z 2005 roku i wtedy już zapadła decyzja, że w tamtym miejscu powstanie parking. Plan do dzisiaj nie był zmieniany.
Aparat.*.146.171.41.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
Czwartek, 2017-09-21 07:36
.
Parking powinien powstać na styku ul. Noworudzkiej z ul. Nowy Świat. Jest tam nieużytek, który kiedyś służył za składowisko, do którego przylegają pojedyncze ogródki działkowe. Panuje tam chaos, miszmasz. Z uporządkowania i zagospodarowania tego terenu będą same korzyści.
Dodaj komentarz
  • Studio27
  • Hover-dkl
  • Kotlina-dkl
  • 18741178_1693390047637392_1853228814_n
  • DKL_Luk

najnowsze artykuły

Mini_pt-czekany2
Sobota, 2018-09-22
List_mini_pt-miasteczko1
Sobota, 2018-09-22
List_mini_pt-sowie1
Sobota, 2018-09-22
List_mini_pt-piatka0
Sobota, 2018-09-22
List_mini_pt-piatka0
Sobota, 2018-09-22
List_mini_pt-piatka0
Sobota, 2018-09-22
List_mini_pt-tauron5
Sobota, 2018-09-22
List_mini_pt-karpackie0
Piątek, 2018-09-21
List_mini_pt-bozkow0
Piątek, 2018-09-21
List_mini_swietliki
Piątek, 2018-09-21
polecamy

 

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz