BARDO - Informacja

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2022-06-22 10:05:55
Bardo, dnia 21.06.2022  r.
Burmistrz Miasta i Gminy Bardo
informuje że:
 
Zarządzeniem nr 108/2022 z dnia 21.06.2022 roku wykazano do sprzedaży: 
• nieruchomości gruntowe opisane jako działki nr 309/15 obręb Przyłęk oraz dz. nr 479 obręb Brzeźnica w drodze przetargu nieograniczonego.
• nieruchomość gruntową opisaną jako działka nr 281/5 obręb Bardo w drodze bezprzetargowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.
 
Wykazy nr 4, 5 i 6 zostały wywieszone do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie ul. Rynek 2 na okres 21 dni tj. od dnia 21.06.2022 r. do dnia  12.07.2022 r. oraz opublikowane  na stronie  BIP oraz www.bardo.pl 

Tagi

  • Studio27
  • Kotlina-dkl
  • 43622177_1952010061557016_8401772792021778432_n
  • Lukasz-dkl24
  • DrIdzi_200x100_3

najnowsze artykuły

Mini_pt-ohp
Piątek, 2022-07-01
List_mini_stronie
Piątek, 2022-07-01
List_mini_gmina-klodzko
Piątek, 2022-07-01
List_mini_pt-narkobiznes
Piątek, 2022-07-01
List_mini_pt-schodyb5
Piątek, 2022-07-01
List_mini_pt-ladodeja0
Piątek, 2022-07-01
List_mini_pt-krus8
Piątek, 2022-07-01
List_mini_pt-rocznica11
Piątek, 2022-07-01
List_mini_gmina-klodzko
Piątek, 2022-07-01
List_mini_polanica
Piątek, 2022-07-01
polecamy

ZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapiszZapisz