KUDOWA-ZDRÓJ - Informacja

Kudowa-Zdrój 23-02-2021 r.

 INFORMACJA

Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.), Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój informuje, że został wywieszony na tablicy ogłoszeń (parter) w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju przy ul. Zdrojowej 24, opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta oraz w prasie lokalnej wykaz nr 5/2021 dotyczący nieruchomości, położonych w Gminie Kudowa-Zdrój, przeznaczonych do wydzierżawienia na cele rolne w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

W/w wykaz będzie wywieszony przez okres 21 dni tj. od dnia 23-02-2021 r. do 16-03-2021 r.