Na miesiąc przed spisem powszechnym

MIĘDZYLESIE (inf. wł.). Trwają przygotowania do narodowego spisu powszechnego. Są już skompletowani rachmistrzowie, powołano gminną komisję. Akcja rozpocznie się 1 kwietnia br., a zakończy 30 września br.  

- Najlepiej byłoby, gdyby w gospodarstwach domowych dokonano tzw. samospisu - zauważa burmistrz Międzylesia Tomasz Korczak. - Rachmistrzowie niezbędne informacje będą zbierać telefonicznie, zaś w sytuacjach, gdy w ten sposób nie da się ich uzyskać, pojadą w teren. Już zachęcam mieszkańców, aby wzięli aktywny udział w tym przedsięwzięciu. Zwracam uwagę, szczególnie osób starszych, aby zanim wpuszczą do siebie rachmistrza, poprosili go o wylegitymowanie się. Można też przetelefonować do urzędu miasta i gminy, by potwierdzić, czy rzeczywiście mamy do czynienia z rachmistrzem spisowym. Obywatel ma mieć maksymalną pewność, że nie padnie ofiarą oszustów.

Za Głównym Urzędem Statystycznym podajemy, jakie dane będą zbierane:

Charakterystyka demograficzna osób:
płeć;
wiek;
adres zamieszkania;
stan cywilny;
kraj urodzenia;
kraj posiadanego obywatelstwa.

Aktywność ekonomiczna osób:
bieżący status aktywności zawodowej – pracujący, bezrobotni, bierni zawodowo;
lokalizacja miejsca pracy;
rodzaj działalności zakładu pracy;
zawód wykonywany;
status zatrudnienia;
wymiar czasu pracy;
rodzaj źródła utrzymania osób;
rodzaje pobieranych świadczeń.

Poziom wykształcenia.

Niepełnosprawność:
samoocena niepełnosprawności;
prawne orzeczenie o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy;
stopień niepełnosprawności;
grupy schorzeń powodujące trudności w wykonywaniu codziennych czynności.

Migracje wewnętrzne i zagraniczne:
okres zamieszkania w obecnej miejscowości;
miejsce poprzedniego zamieszkania w kraju;
miejsce zamieszkania rok przed spisem;
fakt przebywania kiedykolwiek za granicą;
rok przyjazdu /powrotu do Polski;
miejsce zamieszkania za granicą – kraj (dla osób przebywających kiedykolwiek za granicą);
kraj przebywania i rok wyjazdu z Polski (dla osób przebywających czasowo za granicą).

Charakterystyka etniczno-kulturowa:
narodowość – przynależność narodowa lub etniczna;
język, którym posługują się osoby w kontaktach domowych;
wyznanie – przynależność do wyznania religijnego.

Gospodarstwa domowe i rodziny:
stopień pokrewieństwa z reprezentantem gospodarstwa domowego;
tytuł prawny gospodarstwa domowego do zajmowanego mieszkania.

Stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki):

rodzaj pomieszczeń mieszkalnych;
stan zamieszkania mieszkania;
własność mieszkania;
liczba osób w mieszkaniu;
powierzchnia użytkowa mieszkania;
liczba izb w mieszkaniu;
wyposażenie mieszkania w urządzenia techniczno-sanitarne;
rodzaj stosowanego paliwa do ogrzewania mieszkania;
tytuł prawny zamieszkiwania mieszkania przez gospodarstwo domowe;
rodzaj budynku, w którym znajduje się mieszkanie;
stan zamieszkania budynku;
wyposażenie budynku w urządzenia techniczne;
powierzchnia użytkowa mieszkań w budynku;
liczba izb w budynku;
własność budynku;
liczba mieszkań w budynku;
rok wybudowania budynku.