GMINA KŁODZKO - Informacja

Informacja Wójta Gmina Kłodzko
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Wójt Gminy Kłodzko informuje, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kłodzko przy ul. Okrzei 8a, w terminie od 22.02.2021 r. do dnia 15.03.2021 r. został wywieszony wykaz:
Wykaz nr 3/D/2021-nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy położona w Krosnowicach