Przybędzie miejsc parkingowych

BARDO (inf. wł.). Znaczne skonfigurowanie obszaru miasteczka powoduje, że niełatwo w nim jest wydzielić kolejne miejsca parkingowe. A tych powinno przybywać z powodu wzrastającego wśród turystów zainteresowania tak zabytkami jak i ofertami o charakterze rekreacyjnym.

Zdarzają się dni, w których o pozostawieniu np. samochodu w Bardzie na czas jego zwiedzania można pomarzyć. Nie tylko w centrum, ale i w najbliższym sąsiedztwie miejsca postojowe są zajęte, co zniechęca przybyszów do poszukiwania szczęścia. Takie sytuacje w okresie letnim najczęściej zdarzają się w weekendy, ale potrafią się przytrafić i w środku tygodnia.

- Mamy kilka miejsc parkingowych odpowiednio zorganizowanych. Przypomnę o tych przy krajowej ósemce, na rynku, obok przystani pontonowej... - przywołuje burmistrz Krzysztof Żegański. - Zmierzamy ku zmianom na placu Kasztelańskim, gdzie czytelniejsze staną się miejsca postojowe. Kolejny parking zapowiada się w rejonie hotelu "Bardo" oraz drugi przy ósemce. Chcemy, aby odwiedzało nas jak najwięcej turystów, a my nad tym zapanujemy.

Gmina co roku jest uczestnikiem wspólnych przedsięwzięć drogowych wykonywanych z innymi zarządcami. W roku 2020 wspólnie z powiatem ząbkowickim przebudowała odcinek z Brzeźnicy do Braszowic i odcinek w centrum Barda. Z jednej strony spełnia się oczekiwania mieszkańców, a z drugiej wychodzi naprzeciw turystom zmotoryzowanym, zapewniając im lepszy dojazd do miejsc wartych zwiedzenia.

Teraz gospodarze Barda czynią starania o przejęcie od powiatu znajdującej się w jego zarządzanie drogi przebiegającej przez miasteczko. Zamierzają zdobyć fundusze na przeprowadzenie jej kompleksowego remontu. Natomiast jeśli uda się pozyskać środki z Funduszu Dróg Samorządowych, to przebudowie podda się ulice: Jagiellońską, Kościuszki i Mickiewicza.
(bwb)