Sołectwa wzmacniane inwestycjami

ZŁOTY STOK (inf. wł.). Przebudowa świetlicy w Płonicy zamiast wybudowania od podstaw, będzie jednym z ważniejszych zadań gminnych w tym roku. W następstwie przetargu wyłoniono wykonawcę, który zaoferował cenę umożliwiającą realizację tego zadania taniej niż pierwotnie zakładano.

Drugim przedsięwzięciem wychodzącym naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców stanie się budowa wodociągu w Błotnicy kosztem ponad 3 mln zł. Inwestycja otworzy nowy rozdział przed tą miejscowością, która stawia m.in. na rozwój turystyki.

Władze gminy liczą na przychylność państwa, co do środków przeznaczonych na likwidację dysproporcji na obszarach popegeerowskich. W tym przypadku mocno uaktywniła się społeczność Lasek, która w zdecydowanej większości opowiedziała się za rozbudową sieci wodociągowej. Istniejąca w części tej wsi sieć powstała w latach 90. XX stulecia. Później, gdy wykonano drugie ujęcie wody pitnej trudno było przekonać kolejną grupę laskowian do skorzystania z dobrodziejstwa. Nawet tych, u których w studniach potwierdzono występowanie pestycydów. Teraz poczynione rozeznanie potwierdziło duże zainteresowanie możliwością podłączenia do wodociągu kolejnych gospodarstw domowych.
 

Laski to popegeerowska wieś, która musi nadrobić zaległości

W Laskach zaplanowano także utwardzenie drogi prowadzącej do bloku popegeerowskiego oraz wybudowanie boiska sportowego również z myślą o Klubie Sportowym Kłos".

(bwb)