Partner na co dzień i od święta

STRONIE ŚLĄSKIE (inf. wł.). Największym pracodawcą w gminie jest obecnie Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoterminowej, które zatrudnia około 300 osób. Dla samorządu lokalnego pozostaje bardzo ważnym partnerem, bowiem jego działalność jest ważna tak dla podopiecznych, jak i mieszkańców. Do czasu zaistnienia epidemii koronawirusa szpital - jak potocznie się tę instytucję określa w gminie strońskiej - świadczył usługi ambulatoryjne w czasie świąt i weekendów, aktywnie włączał się w życie kulturalne i społeczne.
 

Z dużą starannością są przygotowywane przez podopiecznych mniejsze i większe formy teatralne

- Teraz, w okresie pandemii WCPD świadczy pomoc psychologiczną tym osobom, które jej potrzebują. W jego budynku został utworzony punkt szczepień przeciw koronawirusowi, co powinno przyspieszyć, jeśli będą szczepionki, całą akcję ochronną - mówi burmistrz Dariusz Chromiec. - Nie tylko ja z niecierpliwością czekam, kiedy powrócimy do normalności i znów będziemy mogli oglądać np. stoły wielkanocne przygotowane przez społeczność WCPD, programy artystyczne w ramach Dni Zdrowia Psychicznego czy spotkania tematyczne z okazji różnych wydarzeń. One wszystkie sprzyjały szerokiej integracji środowiskowej, pozytywnemu nastawieniu do tego, z czym szpital wychodził i wychodzi do naszej społeczności.
 
(bwb)

Foto DKL24.PL + WCPD