Stypendia dla przyszłych fachowców

KŁODZKO (inf. zewn.). Dziesięcioro uczniów z Zespołu Szkół Technicznych zostało wyróżnionych stypendiami za szczególne wyniki w nauce oraz wysoką frekwencję na zajęciach. W czwartkowe (18 bm.) przedpołudnie uroczyście wręczono im te gratyfikacje.


Kłodzki ZSP realizował w roku szkolnym 2019/2020 projekt pn. „Fachowcy na lokalnym rynku pracy”. Jego celem było takie przygotowanie uczniów szkoły, aby po jej ukończeniu zwiększyli swoje szanse na znalezienie pracy. Równocześnie adresowano go do nauczycieli mogących podnieść kompetencje zawodowe.

Jak komunikuje dyrektor ZST Rafał Olecha - do udziału w projekcie szkoła przystąpiła z Fundacją Krzyżowa, starając się o środki unijne.

Stypendia trafiły do: Kingi Berkowskiej z klasy III b, Emilii Oleś z kl. II b, Aleksandry Pożogi z Kl. III b i Marleny Sudnik z kl. III b - kierunek technik logistyk, Julii Hryckiewicz z kl. III a - kierunek technik budownictwa, Gracjany Puk z kl. II j i Wiktorii Nowak z kl. III i - kierunek technik spedytor, Wiktorii Gwizdał z kl. III d - kierunek technik logistyk mundurowy, Krzysztofa Kućmierczyka z kl. II b i Pawła Szczygła z kl. IV a - kierunek technik urządzeń i systemów energii odnawialnej.
 
Opr. (mb)

Foto powiat kłodzki