Kompleks stadionowy z bogatszą ofertą

KŁODZKO (inf. wł.). Do końca tego miesiąca ma zostać sfinalizowana budowa zespołu domów campingowych. Pozwolą na poszerzenie oferty wykorzystania bazy sportowo-rekreacyjnej.


W górnym biegu Nysy Kłodzkiej trwa budowa dwóch zbiorników przeciwpowodziowych. Po ich oddaniu do użytku, co ma nastąpić w latach 2021 - 2022, nie powinno dochodzić do podtopień m.in. terenu stadionu w Kłodzku dotychczas systematycznie zalewanego przy wyższych stanach rzeki. Mając to na uwadze spółka ZAMG przystąpiła do budowy pięciu domów noclegowych adresowanych np. do grup sportowych. W oparciu o kompleks boisk, halę, krytą pływalnię i basen z powodzeniem będą one mogły w tym miejscu realizować założenia obozów treningowych.

- Jeżeli Nysa Kłodzka rzeczywiście przestanie zagrażać, to pomyślimy o postawieniu kolejnych takich domów. Mam informację, że wiele klubów i sekcji sportowych z kraju wykazuje zainteresowanie pobytami na naszym kompleksie - słyszymy od Michała Piszki, burmistrza Kłodzka. - Docelowo, jako władze samorządowe, widzimy w tamtym miejscu camping z prawdziwego zdarzenia, dysponujący hotelem, którego remont aktualnie trwa. Lokujemy na stadionie pumptrack zapowiadany od kilku lat; wraz ze skateparkiem stanowiłby jeszcze większą atrakcję dla dzieci i młodzieży.


W dalszej kolejności kompleks stadionowy może powiększyć się o pole namiotowe. W rachubę jednak nie wchodziłby obszar teraz wykorzystywany na cele sportu i rekreacji, lecz sąsiedni. W tej kwesti musi wypowiedzieć się jego dysponent.
(bwb)