Dać odpór zimie na drogach

SZCZYTNA (inf. wł.). W krótkim okresie napadało sporo śniegu i na niektórych drogach są widoczne utrudnienia w ruchu kołowym. Włodarz Szczytnej, Jerzy Król, przypomina, że na terenie miasta i gminy jest kilku zarządców ciągów komunikacyjnych. Przez ten obszar przebiegają bowiem drogi: krajowa, wojewódzka, powiatowe i gminne.


W odniesieniu do tych ostatnich odśnieżaniem zajmuje się firma komunalna, która w pierwszej kolejności po ustaniu opadów pojazdy i sprzęt wykorzystuje na drogach strategicznych. Są nimi szlaki prowadzące do szkół, ośrodków zdrowia, administracji publicznej, ciągów handlowych. Dopiero w następnej kolejności spółka przystępuje do odgarniania śniegu na innych drogach.

Aby akcja "Zima" przebiegała sprawniej, na terenach wiejskich są wyznaczeni koordynatorzy działań. Wspólnie z nimi uzgadnia się, które rejony w przypadkach sołectw trzeba najszybciej uporządkować. W tym miejscu warto przypomnieć, że zarówno w mieście, jak i we wsiach właściciele nieruchomości są zobowiązani do udrożenienia odcinków chodników przylegających do ich posesji.

W siedzibie spółki komunalnej przez cały okres zimowy jest pełniony dyżur weekendowy i popołudniowy przez pracowników. Przyjmują oni zgłoszenia dotyczące potrzeby użycia pługa lub piaskarki - również od firm współpracujących.
(bwb)