Wody Polskie zainwestują w Krosnowicach

GMINA KŁODZKO (inf. wł.). Wójt Zbigniew Tur otrzymał pisemne potwierdzenie wcześniejszej deklaracji ustnej dotyczącej prac regulacyjnych w korycie Nysy Kłodzkiej w Krosnowicach. Wrocławski oddział Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zauważą, że istnieje konieczność uporządkowania rzeki na odcinku około 2,8 km, co powinno skutować jego udrożenieniem. Do uzyskania tego efektu w najbardziej dającym się we znaki miejscu przyczyni się drugie koryto tzw. ulgi przejmujące nadmiar wody z głównego cieku. Ponadto zostaną wybudowane odcinkowe obwałowania. To wszystko ma kosztować około 8 mln zł.
 

PGW WP szuka pieniędzy na to zadanie, jak i na opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej. W następnej kolejności fizycznie ma zabrać się za te roboty. Na tę chwilę nie jest w stanie skonkretyzować, kiedy je rozpocznie.
 
(bwb)