W hołdzie dla Guttlerów odnowili ich mauzoleum

ZŁOTY STOK (inf. wł.). Zaplanowane w październiku uroczyste udostępnienie odrestaurowanego mauzoleum Guttlerów na zabytkowym cmentarzu nie doszło do skutku. Przeszkodą okazało się nasilenie zachorowań na koronawirusa. Stąd z tak ważnym momentem trzeba będzie poczekać, ale już warto przypomnieć, że na rzecz rewitalizacji historycznej części miasteczka zrobiono milowy krok.


- Naszym generalnym zamierzeniem było ożywienie Złotego Stoku, które może nastąpić między innymi poprzez restaurację jego zabytków. Pod uwagę wzięliśmy remont ratusza oraz mauzoleum rodziny Guttlerów. W przypadku tego drugiego obiektu było to karkołomne zadanie, tym bardziej że wielu mieszkańców nie jest świadomych tego, ile kosztowało przywrócenie świetności temu obiektowi - mówi burmistrz Grażyna Orczyk. - To nie tylko kwota ponad 800 tys. zł z dofinansowaniem z mikrofunduszu rzędu 50 proc., ale też ogromne zaangażowanie wielu osób, którym serdecznie za to dziękuję. W ten sposób chcieliśmy oddać hołd ludziom niezwykle zasłużonym w przeszłości dla rozwoju Złotego Stoku i okolic.


Zamierzenia względem historycznej nekropolii w centrum miejscowości były o wiele większe. Niestety, ogrom innych przedsięwzięć w gminie spowodował, iż zdecydowano o ich zawieszeniu przez jakiś okres. A aktualnie - społecznie - prowadzona jest renowacja trzech drewnianych trumien z pięciu. Dwóch z nich nie uda się odrestaurować, gdyż stopień ich zniszczenia jest bardzo poważny.To ważne zadanie realizuje miejscowy artysta Arkadiusz Knych.

Ród Guttlerów w XIX i XX stuleciu znacząco oddziaływał na życie gospodarcze i społeczne Złotego Stoku oraz pobliskiego Mąkolna. Posiadał zakłady wytwórcze, w tym hutę i kopalnię rudy, także elektrownię i fabrykę prochu, doprowadził do miasteczka kolej...  
 

- Żałuję, że musieliśmy zrezygnować na teraz z projektu uporządkowania całego cmentarza, opracowanego przez Darię Watach, także autorkę prac w mauzoleum. Powrócimy do tego w przyszłej kadencji samorządu - deklaruje burmistrz G. Orczyk.
(bwb)