Zadania drogowe pod oceną włodarzy

GMINA KŁODZKO (inf. zewn.). Wójt Zbigniew Tur w towarzystwie etatowego członka Zarządu Powiatu Kłodzkiego Piotra Marchewki i zastępcy dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Dariusza Krajnika odwiedził dwa place budowy na terenie gminy. W Wojborzu remontowany most w ciągu drogi powiatowej, gdzie wstrzymano roboty w korycie rzeki z powodu niesprzyjające aury. Już wiadomo, że termin zakończenia zadania, finansowanego wspólnie przez gminę i powiat, przesunięto na koniec listopada br. Stąd wójt zdecydował o wykonaniu drogi technicznej dla zapewnienia komunikacji pomiędzy obiema stronami rzeki.
 

Od lewej: D. Krajnik, P. Marchewka i Z. Tur

Natomiast w Kamieńcu obie jednostki samorządowe, przy udziale Fudnuszu Dróg Samorządowych, wykonują ponad 600-metrowy odcinek drogi powiatowej. Aktualnie kładzie się tam świeżą nawierzchnię, po wcześniejszym uporządkowaniu podłoża i rowów. Z końcem bm. wykonawcy zejdą z pracami.
 
Opr. (bwb)

Foto Małgorzata Matusz