Wyróżniono samorządy z powiatu kłodzkiego

OSSA - woj. łódzkie (inf. zewn.). W miniony wtorek odbyło się tutaj 26. Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich. W czasie gali uhonorowano najlepsze jednostki samorządu terytorialnego za ich ubiegłoroczną działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju. Wśród wyróżnionych znalazł się powiat kłodzki, a nagrodę i dypom odebrał starosta Maciej Awiżeń.


Grupa ekspercka przez cały rok analizuje dokonania samorządów dwóch szczebli - gminnego i powiatowego - na rzecz rozwoju swoich obszarów. Pod uwagę bierze: działania proinwestycyjne i prorozwojowe, rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego, rozwój społeczeństwa informacyjnego, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, promocję rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej, promocję rozwiązań z zakresu edukacji, kultury i sportu, wspieranie działań na rzecz społecznej gospodarki rynkowej, promocję rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych, współpracę krajową i międzynarodową oraz działania promocyjne.
 

Wspomniany ranking jest w podziale na sześć kategorii jednostek samorządu terytorialnego: powiaty do 60 tys. mieszkańców; powiaty od 60 do 120 tys. mieszkańców; powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców; miasta na prawach powiatu; gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie. Ranking tworzony jest na podstawie danych uwzględniających cały rok.
 

W czasie tej samej uroczystości starosta kłodzki w M. Awiżeń odebrał dwie statuetki dla Stronia Śląskiego w imieniu jego władz. Zdobyło ono miano "Supergminy" oraz zajęło VIII miejsce w kategorii gmin miejsko-wiejskich.

Opr. (bwb)