Przeszkolą członkinie kół gospodyń wiejskich

DOLNY ŚLĄSK (inf. zewn.). Już 3 listopada br. Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej zorganizuje szkolenie w ramach operacji „Lokalne, regionalne i tradycyjne szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich II”. Będzie ono nośnikiem wiedzy z zakresu produktów lokalnych oraz tradycyjnych, a także prowadzenia bieżącej działalności kół. Do 21 bm. trwa nabór zainteresowanych.

Jak informuje organizator - podczas jednodniowych szkoleń uczestnicy będą mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę z zakresu krajowych i unijnych systemów jakości żywności; istoty krótkich łańcuchów dostaw, dziedzictwa kulinarnego oraz znaczenia produktów lokalnych i tradycyjnych. Poznają również możliwości tworzenia partnerstw z innymi organizacjami z sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego oraz możliwych źródeł finansowania swojej działalności.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, uczestnicy pokrywają natomiast koszt dojazdu. Więcej informacji, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: www.efrwp.pl

Po zakończeniu szkoleń część KGW zostanie zaproszona do przeprowadzenia warsztatów kulinarnych w szkołach podstawowych oraz szkołach kształcących w kierunkach gastronomicznych w swoich regionach. Warsztaty będą służyć przekazaniu najmłodszym oraz przyszłym adeptom sztuki kulinarnej nie tylko zalet wykorzystywania produktów lokalnych i tradycyjnych w kuchni polskiej, ale także przedstawieniu im tajników i przepisów należących do lokalnego dziedzictwa kulinarnego.
Opr. (wb)